செவ்வாய், 22 ஆகஸ்ட், 2017

இது பாசிசக் கண்ணோட்டம். ஒரு மொழிதான் இருக்கும்;
அது உருதுதான் என்று வலியுறுத்திய பாகிஸ்தானின்
 ஆனது? இரண்டாக உடைந்தது. வங்கதேசம் பிறந்தது.
எனவே ஒரு மொழிதான் இந்தியாவில் இருக்க வேண்டும்;
அது  இந்திதான் என்னும் அம்பேத்காரின் கருத்து
பாசிசக் கருத்தே.


முத்தலாக் ஒழிப்பு வரவேற்கத் தக்கது!
இஸ்லாமிய ப் பெண்களுக்கு விடுதலை!
-------------------------------------------------------------------------
முத்தலாக் என்னும் பெண்களை விவாஹ ரத்து செய்யும்
கொடிய முறையை இந்திய உச்சநீதிமன்றம் ரத்து செய்து
தீர்ப்பு வழங்கி உள்ளது. இது வரவேற்கத் தக்கது.

இது மதம் சார்ந்த விஷயம் அல்ல. மாறாக,
பாலின சமத்துவம், பாலின நீதி சார்ந்த விஷயம்
ஆகும்.

உலகின் பல்வேறு இஸ்லாமிய நாடுகளில் முத்தலாக்
முறை கிடையாது. இந்தியாவில் இக்கொடிய முறையை
ஒழிக்க இத்தனை ஆண்டு காலம் ஆகி இருக்கிறது.
இந்திய சமூகம் மிகவும் பிற்போக்கான சமூகம்
என்பதையே இந்தத் தாமதம் காட்டுகிறது.

sms மூலமும் மின்னஞ்சல் மூலமும் கட்டிய பெண்டாட்டியை
மூன்று முறை தலாக் சொல்லி விவாகரத்து செய்ய
முடியும் என்பது முழுமூடத்தனம் மட்டுமல்ல,
கடும் காட்டு மிராண்டித் தனமும் ஆகும்.
உச்சநீதிமன்றம் இதை ஒழித்து இருக்கிறது.

இத்தீர்ப்பை வரவேற்கும் கோடிக்கணக்கான
இஸ்லாமிய பெண்களுடன் இணைந்து நாமும்
இத்தீர்ப்பை வரவேற்போம்.
******************************************************************

இந்தியாவும் அணுஆயுதங்களும்!
-----------------------------------------------------------
நியூட்டன் அறிவியல் மன்றம்
-----------------------------------------------------------
இந்தியா அணுஆயுத வல்லரசுதான்.
என்றாலும் மூன்றாம் இடத்தில் இல்லை. உண்மையில்
மூன்றாம் இடத்தில் சீனா உள்ளது. சீனாவிடம் ஹைட்ரஜன்
குண்டு உள்ளது; இந்தியாவிடம் கிடையாது.

அடுத்து, நவீன ராணுவப் போர்த்தந்திரக்
கொள்கைகளின்படி, அணுஆயுதங்களின் எண்ணிக்கை
ஒரு நாட்டின் வலிமையைத் தீர்மானிப்பதில்லை.
மாறாக, அணுஆயுதங்களை சுமந்து கொண்டு சென்று,
எதிரியின் இலக்குகளை அழிக்கவல்ல ஏவுகணைத்
தொழில்நுட்பமே தீர்மானிக்கும் சக்தியாகக் கருதப்
படுகிறது. எனவே அணுஆயுத நாடுகள் எவையும்
இன்று மேலும் மேலும் புதிய  அணுஆயுதங்களைத்
தயாரிப்பது இல்லை. தயாரிப்புகள் நிறுத்தப்
பட்டு விட்டன.
******************************************************************
 

அண்ணல் அம்பேத்காரின் ஒரு மொழிக்கொள்கை!
------------------------------------------------------------------------------------------ 
பிராந்திய மொழி அந்த மாநிலத்தின் ஆட்சிமொழியாக 
இருக்க கூடாது. இதற்கு அரசியல் சட்டத்திலேயே 
வகை செய்ய வேண்டும். 

இந்தியே மாநிலத்தின் ஆட்சி மொழியாக இருக்க வேண்டும். 
இந்த நோக்கத்திற்காக இந்தியா தயாராகும்வரை 
ஆங்கிலம் ஆட்சி மொழியாக இருக்கலாம். 
இந்தியர்கள் இதனை ஏற்றுக் கொள்வார்களா? 
அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் 
மொழிவாரி மாநிலங்கள் ஓர் அபாயமாக 
மாறுவது எளிதாகிவிடும்.

ஒரே மொழி இருந்தால் அது மக்களை ஒன்றுபடுத்தும்
இரண்டு மொழிகள் மக்களை நிச்சயம் பிளவுபடுத்தவே 
செய்யும். இது அசைக்க முடியாத விதி.

டாக்டர் அம்பேத்கர், நூல் : 
மொழிவாரி மாநிலங்கள் பற்றிய சிந்தனைகள், பக்: 212-214.
******************************************************************************************

திங்கள், 21 ஆகஸ்ட், 2017

7. Why don’t you take away wickets as well as overs to balance up teams’ resources?
This is a simple idea but unfortunately it creates many difficulties and problems over implementation. First is how to apportion wickets deducted for overs lost bearing in mind not only the rate of deduction, (which might result in a fraction of a wicket!) but also the fact that the earlier wickets are usually more valuable than the later wickets. Second is the problem of deciding which batsmen shall not be allowed to bat. This could cause dissatisfaction not only to the batsmen excluded but also to the spectators who may have come to see particular players bat.
Because of such problems cricketing authorities have always regarded the idea of deducting wickets as an unacceptable option.

8. When Team 2's innings is interrupted, why do you not set a target that maintains the probability of achieving the target across the stoppage?
The problem with maintaining Team 2's probability of achieving their target across a stoppage is that it would mean that the target depended upon how many runs they had scored at the point of interruption. The more runs they had scored the more they would need, and the less they had scored the less they would need.
For instance, suppose that in three parallel matches, Team 1 score 250 in their 50 overs and Team 2's innings is interrupted after 20 overs with 10 overs lost in each case but with the scores at 60/2, 100/2 and 140/2. In all three cases the resources remaining were reduced from 67.3% to 52.4%, a loss of 14.9%, and so the target would be reduced by 14.9% of 250 to 213 (calculations based on the D/L tables for the Standard Edition.) If one set the revised target by scaling the runs still required by the resources remaining after and before the stoppage, which would maintain an equal probability of achieving the target, the targets would be different in the three cases, at 208, 217 and 226 respectively. It is surely unjust for a team to have to face a higher target because they had scored more runs. And an absurdity in the comparative results would be quite possible. Suppose, for instance, that the final scores of Team 2 in the three matches above are respectively 210, 216 and 225. The team scoring the most (225) have lost the match and the team scoring the least (210) have won.
The perceived problem with the way the revised target is set only arises when Team 2 are well ahead, or well behind, their par score. For instance, if they were 30 runs behind par at a stoppage and afterwards there was only time for a very few overs, they would still be 30 runs behind par and would have these few overs to make up the deficit, so their task may become virtually impossible. (If the match were washed out completely, they would have lost by 30 runs; nobody would dispute this.) It is Team 2's obligation to remain close to par to avoid losing if the match were terminated or their task being made more difficult if the innings were to be shortened

9. How can Team 2 win by a number of runs?
When Team 2's innings is prematurely terminated by the weather the result is decided by comparing their actual score with their ‘par score'. Whether Team 2 have won or lost, the difference of their score from the par score is the best measure available of the margin of victory and so it has been decided that the result should be given in terms of this margin in all such cases.
Even when a game is not prematurely terminated it is still possible to describe a victory for Team 2 in terms of a margin of runs. When they hit the winning run their score will be ahead of par by a certain margin and there is a good case for expressing the result in terms of this margin of runs in all cases. For instance, if Team 2 score the winning run off the last ball available, to describe their victory in terms of the wickets they had in hand gives no indication of its narrowness.
10. Suppose we are playing a 50-overs-per-side game where only 10 overs per side are needed for the match to count. Team 1 send in pinch hitters and get off to a wonderful start making 100 for no wicket after 10 overs. There is then a prolonged stoppage and when play can resume Team 1's innings is closed and there is only just time for Team 2 to face the minimum 10 overs. The D/L calculation (Standard Edition) gives Team 2's target as 151 in 10 overs. How can this practically impossible target be justified?
11 Same playing regulations as in Q10. Team 1 make the excellent score of 350 in their 50 overs and Team 2 start their reply cautiously and reach 40/0 in 10 overs. The heavens now open (or the floodlights fail) and further play is ruled impossible. Under the Standard Edition of the D/L system Team 2 are declared the winners by 3 runs. They were clearly already falling behind the run rate they needed even allowing for the fact that they had all their wickets intact, so how can this result be justified?
The above represent the two worst-case scenarios for treatment by the Standard Edition of the D/L method. They could only give such extreme consequences with playing regulations that allow a minimum of 10 overs per side for the match to count. But a similar, though less exaggerated, injustice could still arise even with a minimum of 20 overs per side required.
The Standard D/L method was devised so that anyone could perform the calculations with nothing more than the single table of resource percentages and a pocket calculator. This was regarded as an essential requirement for the method. It was considered that to be totally dependent on a computer would mean that the method could not be used universally, it would be vulnerable to computer failure and it would be more difficult to explain how the targets were calculated.
The use of the simplifying single table of resource percentages meant that actual performance must necessarily be assumed to be proportional to average performance. In 95% of cases this assumption is valid, but the assumption breaks down when an actual performance is far above the average, as is the case in the scenarios of Q10 and Q11 and in the record-breaking match between South Africa and Australia (March 2006) in which South Africa scored 438/9 to beat Australia’s 434 in 50 overs.
This problem has now been overcome by use of the Professional Edition and this has been in general use for most matches at the top level of the game, including ODIs, since early in 2004. It can only be operated by using a computer program.
12. How can copies of the full tables be obtained?
19. Can the method be used for Twenty20 matches?
The method is used in Twenty20 matches in exactly the same way as in 50 overs/innings games. It is no different from a standard ODI reduced to 20 overs/side by rain before the start.
The Professional Edition was introduced in 2003 to allow for the increasing prevalence of higher scoring games. In essence this distributes the run-scoring expectations more evenly throughout the innings compared with the original (Standard) Edition which is more geared to average performances. Twenty20 games also have higher run scoring rates and experience has shown that the Professional Edition works particularly well in these games.

D/L method: answers to frequently asked questions (updated December 2008)
by Frank Duckworth & Tony Lewis
(Note: throughout the following, the side which bats first is called Team 1 and the side batting second is called Team 2.)
1. What is the difference between the Standard Edition and the Professional Edition?
At the top level of the game, the Professional Edition of the D/L method is now used. This requires use of a computer program. At lower levels of the game, where use of a computer cannot always be guaranteed, the Standard Edition is used. This is the method which was used universally before 2004; it is operated manually using the published tables of resource percentages.
2. Why should Team 2 sometimes be set the task of scoring more runs than were made by Team 1 when they have the same number of overs to face?
When the interruption occurs during the first innings, so that the match is shortened to one of fewer overs per side than it was at its start, Team 1 are usually more disadvantaged than Team 2. Before the stoppage they had been pacing their innings in the expectation of receiving say 50 overs and would not have taken the risks of scoring as fast as they would have done had they known their innings was to be shortened. Team 2, on the other hand, know from the start of their innings that they have the reduced number of overs and can pace their entire innings accordingly. Team 2 are set a higher target to compensate Team 1 for this disadvantage.
Consider, for example, when Team 1 have batted for 40 of an intended 50-over innings and then rain washes out the rest of their innings and there is just time for Team 2 to receive 40 overs. If they had wickets in hand, Team 1 might have expected to make around 60 or 70 in those final 10 overs. But Team 2 know they have only 40 overs to receive from the moment they start their innings. The average score in a 40-over innings is only 20 to 25 less than that made in 50 overs, so Team 1's loss is typically 40-45 runs greater than Team 2's and the target is raised by about this amount.
The necessity to set a higher target for Team 2 arises from the regulations for most competitions that require that lost overs, where possible, be divided equally between the two sides. It would be possible to compensate Team 1 for their disadvantage by allowing them to face more overs than Team 2 and in this way the latter need not be set an enhanced target, but this would require a complicated calculation and would reduce the scope for accommodating further stoppages. Because of these disadvantages, cricket authorities have preferred to stay with the present regulations.
3. Why should this apply when Team 1 have been bowled out?
In limited-overs cricket no distinction is made between the two ways in which an innings is closed, using up all the overs or losing all ten wickets. In both cases the team have used up all the resources of their innings. In an uninterrupted innings, there is no difference between Team 1's score of 250, for instance, whether it were 250 for 3 wickets in 50 overs or whether it were 250 all out in 47 overs. Similarly in an interrupted innings, the method of target revision cannot and should not distinguish between whether Team 1's innings were terminated by being all out or by using up their allocation of overs.
4. When Team 2 have more resources than Team 1, why do you not simply scale up the target by the ratio of resources?
In the Professional Edition, which is now used in most top-level matches including ODIs, the problem of early high scoring rates producing anomalously high targets has been overcome, and so direct scaling is employed. So this question only relates to the Standard Edition.
In the Standard Edition, to scale up a target by the ratio of resources could lead to some unrealistically high targets if Team 1 had achieved an early high rate of scoring and rain caused a drastic reduction in the overs for the match; see Q10, for instance). We have preferred, therefore, to assume average performance for Team 1's additional loss of resource over Team 2.
5. But why should the target score sometimes go down if there is an interruption in the first innings and teams have the same number of overs?
In interruptions to the first innings the D/L method makes appropriate allowance for the comparative resources lost by the stoppage.
Consider the following situation. Suppose Team 1 started well in the style of the renowned Sri Lankan 1996 World Cup winning team but the wheels fell off and they were 150/9 in 30 of the 50 overs. On average Team 1 would be all out shortly, leaving Team 2 to score at the rate of around 3 per over for their full 50 overs. If rain interrupted play at this point and 19 overs were lost per side, then on the resumption Team 1 would have only one over to survive and their run rate would then be close to 5 per over. By all the 'old' methods, for 31 overs also, Team 2 would have to score around 150, around 5 per over, to win - in other words Team 1 would have been greatly advantaged by the rain interruption changing a required scoring rate of 3 per over to 5 per over for Team 2. By the D/L method this advantage to Team 1 would be neutralised so that the target for Team 2 would be well below 150 in this circumstance, and fairly so, which maintains the advantage Team 2 had earned before the stoppage. In other words, and quite logically, Team 2 have to get fewer runs than Team 1 scored to win in the same number of overs.
6. When Team 2 have the more resource, you increase the target by applying the excess resource to the quantity known as G50, which is the average score for a 50-over innings. Why do you not use a different value of G50 according to ground conditions on the day?
The quantity G50 is not used in the Professional Edition as used from the start of 2004, enhanced targets being calculated by scaling Team 1’s score in the direct ratio of the resources available to Team 2 and Team 1, so this question only applies to the Standard Edition.
The key is simplicity. We accept that the value of G50, perhaps, should be different for each country, or even for each ground, and there is no reason why any cricket authority may not choose the value it believes to be the most appropriate. In fact it would be possible for the two captains to agree a value of G50 before the start of each match, taking account of all relevant factors.
However, we not believe that something that is only invoked if rain interferes with the game should impose itself on every game in this way. In any case, it should be realised that the value of G50 usually has very little effect on the revised target. If 250 were used, for instance, instead of 235, it is unlikely that the target would be more than two or three runs different.
In the Professional Edition, the option has been retained for an average 50-over score to be input for the purposes of predicting Team 1’s eventual score from any point of their innings. This facility is purely for media or spectator interest and is not a part of the target calculation. Rather than use the default value of G50, commentators have the option of entering a ‘best guess score’ for 50 overs before the match starts, this taking account of ground conditions.

Duckworth-Lewis
The Duckworth-Lewis Method (2001)
An introduction to the D/L (Duckworth/Lewis) method of resetting targets in interrupted one-day cricket matches by Frank Duckworth & Tony Lewis
The D/L method of resetting targets in rain-affected one-day cricket matches has now been in operation for over four years and has been called into use on more than 200 occasions. It has been adopted by the International Cricket Council as the standard 'rain-rule' in the test playing countries and in many associate member countries for a two year period from Sept 1999 following its adoption for the 1999 World Cup competition
The method is the invention of Frank Duckworth and Tony Lewis. Frank is a consultant statistician and editor of the Royal Statistical Society's monthly news magazine, RSS NEWS. Tony is a lecturer in Quantitative Methods in Management in the Business School at Oxford Brookes University. The method was developed in the early part of the 1990s when Tony was working at the University of the West of England, Bristol and when Frank and Tony lived quite close to each other in Gloucestershire.
The method that they have invented is simple to apply provided one is prepared to take a few minutes to understand its logic. The calculations can easily be performed using nothing more than a single table of numbers and a pocket calculator although a purpose built computer program is available to undertake the calculations accurately and quickly in match situations (see further information on this below). With a little practice, however, there is no reason why anyone should not be able to calculate the revised target and in quick time. The authors firmly believe that the method is simple enough for it to be adopted for use at all levels of limited-overs cricket. Already this belief is being realised as the method is in use in several lower levels of competition, including, for example, some local leagues in England and Sydney Grade Cricket in Australia. This article provides a summary of the way the method works.
Basis of the method
The D/L method works using the notion that teams have two resources with which to make as many runs as they can - these are the number of overs they have to receive and the number of wickets they have in hand. From any stage in their innings, their further run-scoring capability depends on both these two resources in combination. The table gives the percentage of these combined resources that remain for any number of overs left and wickets lost. An extract from the table is given in Table 1. Information is provided later on how the full table can be obtained, including the ball-by-ball version which is used when stoppages occur mid-over.
When a match is shortened after it has begun, the resources of one or both teams are depleted and the two teams usually have different amounts of resource for their innings. In this case a revised target must be set. The D/L method does this in accordance with the relative resources available to the two teams. If stoppages cause the team batting second (referred to here as Team 2) to have less resources available, as is more often than not the case, then their target will be revised downwards. If, on the other hand, as often happens when Team 1's innings has been interrupted, the stoppages usually result in Team 2 having more resources available then their target is revised upwards to correct for the extra resources they have at their disposal.
Table 1: Extract from the table of resource percentages remaining
Wickets lost
Overs left02579
50100.083.849.526.57.6
4090.377.648.326.47.6
3077.168.245.726.27.6
2568.761.843.425.97.6
2058.954.040.025.27.6
1034.132.527.520.67.5
518.417.916.414.07.0
Reading the table
The single table applies to all lengths of one-day matches from 50 overs-per-side downwards. Because this length of match is by far the most common, the resources listed in the table are expressed as percentages of those available at the start of a 50-over innings. Thus when there are 50 overs still to be received and no wickets have been lost, the resource percentage available is 100%. A 40-over innings starts with a resource percentage of 90.3% relative to a 50 over innings. An innings shortened to 25-overs before it starts commences with a resource percentage of 68.7% relative to 50-over innings. (Although such innings have only half the overs of a 50-over innings they have all 10 wickets and so have much more than half the resources.)
In order to determine the correct resource percentage the batting side has remaining at any stage of its innings, the number of overs left must be identified. This number of overs left, in conjunction with the number of wickets lost, is then used to read the resource percentage remaining from the table.
For example, suppose that after 20 out of 50 overs a team have lost 2 wickets. They have 30 overs left. From the table you will see that the resource percentage remaining is 68.2%.
Suppose now that there is an interruption in play and 10 overs are lost from the innings. When play can resume there are only 20 overs left but there are still, of course, 2 wickets down, and the table now tells us that the resource percentage remaining is 54.0%. Thus the shortening of the innings has caused the team to lose a resource percentage of 68.2 - 54.0 = 14.2%.
Having started with a resource percentage of 100% and lost 14.2%, then if they complete their innings with no further loss of overs, they will have had a resource percentage available for their innings of 100 - 14.2 = 85.8%.
Applying the D/L method
The procedure for setting a revised target, which is the same for any number of stoppages at any stage of the match, is as follows.
  1. For each team's innings
    (a) from the table note the resource percentage the team had available at the start of their innings;
    (b) using the table, calculate the resource percentage lost by each interruption;
    (c) hence calculate the resource percentage available.
  2. If Team 2 have less resources available than Team 1, then calculate the ratio of the resources available to the two teams. Team 2's revised target is obtained by scaling down Team 1's score by this ratio. The figure so obtained is rounded down to the next whole number to give the score needed for a tie. The target is one more run than this. The procedure by which a tie is always possible is a consequence of a change in playing conditions introduced internationally from April 1999.
  3. If Team 2 have more resources available than Team 1, then calculate the amount by which Team 2's resource percentage exceeds Team 1's. Work out this excess as a percentage of 225 [the average 50-over score in 'first class' matches and one-day internationals (ODIs)]. Rounding this down to the next whole number gives the extra runs to add on to Team 1's score to give the score to tie. Adding one run gives Team 2's target.

Worked examples
Example 1: Premature curtailment of Team 2's innings
Team 1 have scored 250 runs from their 50 available overs and Team 2 lose 5 wickets in scoring 199 runs in 40 overs. Play is then stopped by the weather, the rain refuses to relent and the match is abandoned. A decision on the winner is required.
Team 1's innings: this was uninterrupted, so the resource percentage available is100%.
Team 2's innings: resource % available at start of innings =100%
After 40 overs Team 2 have 10 overs left and have lost 5 wickets.
From table, resource % left at suspension of play =
27.5%
As play is abandoned all this remaining resource is lost.
Hence resource % available for Team 2's innings = 100 - 27.5 =
72.5%
Team 2 had less resource available than Team 1 and so to give the target Team 1's score must be scaled down by the ratio of resources, 72.5/100
Team 1 scored 250, so Team 2's 'target' is 250 x 72.5/100 = 181.25
For competitions commencing April 1999, the next lower whole number, 181, is the score to tie, or the 'par score' for the match situation at the stoppage.
As there is to be no further play, the winner is decided according to whether or not the par score has been exceeded. With 199 runs on the board, they have exceeded this by 18 and so are declared the winners by 18 runs.
Note : The above result is quite fair as Team 2 were clearly in a strong position when play was stopped and would very likely have gone on to win the match if it hadn't rained. Most other methods of target revision in use would, unfairly, make Team 1 the winners. The average run rate method gives 201 to win, the ICC (1995) method gives 227 and the parabola method gives 226. [Setting the target by the method of Discounted Total Runs - the Australian rain-rule - requires knowledge of the runs made by Team 1 from their most productive overs but the target would almost certainly be no lower than that required under average run rate and would probably be much higher so that Team 2 would very probably lose by this method as well.]

Example 2Interruption to Team 2's innings
A one-day match has been shortened to 40 overs per side before it commenced. Team 1 have scored 200 runs from their 40 available overs and Team 2 lose 5 wickets in scoring 140 runs in 30 overs. Play is then suspended and 5 overs are lost. What is Team 2's revised target?
Team 1's innings: At the start of 40 over innings resource percentage available =90.3%
Team 2's innings: resource % available at start of 40 over innings =90.3%
After 30 overs Team 2 have 10 overs left and have lost 5 wickets.
From table, resource % left at start of suspension =
27.5%
5 overs are lost, so when play is resumed 5 overs are left.
From table, resource % left at resumption of play =
16.4%
Hence resource % lost = 27.5 - 16.4 =11.1%
so resource % available for Team 2's innings = 90.3 - 11.1 =79.2%
Team 2 had less resource available than Team 1 and so to give the target Team 1's score must be scaled down by the ratio of resources, 79.2/90.3
Team 1 scored 200, so Team 2's 'target' is 200 x 79.2/90.3 =175.42 which rounds down to 175 to tie with a revised target of 176. They then require a further 36 runs to win from 5 overs with 5 wickets in hand.

Example 3: Interruption to Team 1's innings
In an ODI, Team 1 have lost 7 wickets in scoring 190 runs in 40 overs from an expected 50 when extended rain leads to Team 1's innings being terminated and Team 2's innings is also restricted to 40 overs. What is the target for Team 2?
Because of the different stages of the teams' innings that their 10 overs are lost, they represent different losses of resource. Team 1 have lost 7 wickets and had 10 overs left when the rain arrived and so from the table you will see that the premature termination of their innings has deprived them of the 20.6% resource percentage they had remaining. Having started with 100% they have used 100 - 20.6 = 79.4%; in other words they have had 79.4% resources available for their innings.
Team 2 will also receive 40 overs. With 40 overs left and no wicket lost you will see from the table that the resource percentage which they have available (relative to a full 50 over innings) is 90.3%. Team 2 thus have 90.3 - 79.4 = 10.9% greater resource than had Team 1 and so they are set a target which is 10.9% of 225, or 24.53, more runs than Team 1 scored. [225 is the average in 50 overs for ODIs]
Using the sum 190 + 24.53 = 214.53 rounding down gives 214 to tie and Team 2's target is 215 in 40 overs.
Note: All other target resetting methods currently in use make no allowance for this interruption. They set the target of 191 simply because both teams are to receive the same number of overs. This is clearly an injustice to Team 1 who were pacing their innings to last 50 overs when it was curtailed, whereas Team 2 knew in advance of the reduction of their innings to 40 overs and have been handed an unfair advantage. D/L neutralises this by setting Team 2 a higher target than the number of runs Team 1 actually scored.

Information:
A booklet "Your comprehensive guide to the Duckworth/Lewis method for target resetting in one-day cricket" by Frank Duckworth and Tony Lewis has recently been published. Retailing at �5.95, copies can be obtained at English county grounds or by mail order from Acumen Books
There is a computer program CODA which carries out all calculations of D/L targets and provides many features besides. This program, which is now owned by ICC, is used by official scorers around the world. It is currently unavailable for purchase by the general public.
Frequently asked questions
After responding to many enquiries the authors have drawn up a list of frequently asked questions with their responses.

Duckworth Lewis
---------------------------
The Duckworth-Lewis method is used to help decide rain-interrupted one-day cricket matches.
It is named after Frank Duckworth and Tony Lewis who devised the mathematical formula.


It means a result can always be reached in a reduced overs match.

Teams start a match with the same resources - the number of overs they receive and number of wickets in hand.
If a match is shortened once it is started, so the resources are reduced.
For example, if the team which bats first had their innings interrupted, team two would often be set a larger run target to compensate.
But should the team second at the stumps be interrupted, their run target would often be reduced.


Duckworth and Lewis came up with the equation which determines how much a run target should be altered.

For example: a team have lost five wickets after receiving 25 of their 50 overs when rain stops play.
At this point, using the table produced by the Duckworth-Lewis method, the team's remaining resources are valued at 42.2%.
If 15 overs are then lost because of the weather, the innings will be completed after only 10 more overs.
The D/L method says that, with 10 overs left and five wickets lost, the team has 26.1% of their resources left.


To compensate for the lost overs, we must calculate the resource % lost.

This works out to 42.2 - 26.1 = 16.1.
If the team had been chasing a total of 250 runs, their new target is calculated in the following way.
Resources available at the start = 100%
Resources lost = 16.1
Resources available after rain interruption = 83.9%
Then reduce team one's score in the following way. Multiply team one's runs scored by the recalculated resources divided by the resources available at the start.
That is: 250 x 83.9/100 = 209.75.
The target is then rounded to the nearest whole number, so the team batting second would be set a target of 210 to win.
Simple! 
BBC

சனி, 19 ஆகஸ்ட், 2017

பள்ளி மாணவன் கண்டு பிடித்த
காற்று மாசை வடிகட்டும் கருவி!
அறிவியல் நிகழ்வில் அறிமுகம்!
-------------------------------------------------------------
நியூட்டன் அறிவியல் மன்றம்
-------------------------------------------------------------
நாள்: ஞாயிறு 20.08.2017 காலை 10 மணி முதல் 1 மணி வரை
இடம்: நேஷனல் ஸ்டார் மெட்ரிக் மேனிலைப்பள்ளி
எண்-6, வ உ சி தெரு, அரும்பாக்கம், சென்னை 106

பல்வேறு அறிவியல் நிகழ்வுகள் நடைபெறும்
இக்கூட்டத்தில், மாணவர் இரா ம அரவிந்தன்
உருவாக்கிய காற்று மாசு கட்டுப்படுத்தும் கருவி
அறிமுகம் செய்யப்படும். இதை விளக்கி
நியூட்டன் அறிவியல் மன்றம் பேசுகிறது.

அனைவரும் வரலாம்.
**********************************************************