வியாழன், 30 ஜூன், 2016

இயற்றமிழ் என்பது இயல்பான தமிழ் என்று
பொருள் தரும். இயல்பான  எழுத்தும் பேச்சுமே
இயற்றமிழ் எனப்பட்டன. சற்று முயற்சி எடுத்தால்தான்
இசையும் நாடகமும் செய்ய முடியும். எனவே இயல்பாக
எந்த வித முயற்சியும் இன்றி உருவான தமிழ்
இயற்றமிழ் என்றும், முயற்சிக்குப் பின் வருகிற
தமிழாக இசையும் நாடகமும்   கருதப் பட்டன.
**
இன்று அறிவியல் இயல்பான ஒன்றாக இல்லை.
அதைக் கற்கவும், வெளிப்படுத்தவும் தனிச் சிறப்பான
முயற்சிகள் தேவைப் படுகின்றன. அறிவியல் தமிழ்
இயல்பானதாக இல்லை. பெரும் பெரும் முயற்சிகளைக்
கோருகிறது. எனவே அதை எப்படி இயற்றமிழில்
அடக்க முடியும்? தனிச்சிறப்பான ஒன்றைப்
பொதுவான ஒன்றாகக் கருதுவது சரியல்ல.
**
அறிவியலை விளக்குவது என்பது வெறும்
உரைநடையுடன் முடிந்து போகிற விஷயம் அல்ல.
எனவே நான்காம் தமிழ் தேவை. 


புதன், 29 ஜூன், 2016

இசையும் நாடகமும் ஒன்றுக்கொன்று மிக மிக
நெருக்கமானவை. நாடகத்தில் இசை அடங்கும்.
இசையில்லா நாடகம் இல்லை. எனினும்,
தேவை கருதி இசைத்தமிழ் என்றும் நாடகத் தமிழ்
என்றும் தனிப் பிரிவுகளை  ஆக்கி இருந்தனர்
நம் முன்னோர்.
**
இன்று கால மாற்றத்தின் விளைவாக, அறிவியல்
மிகவும் அசுரத் தனமாக வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது.
அதைத் தமிழில் சொல்ல வேண்டும். தமிழை
அறிவியலுக்கு ஏற்ற மொழியாக மாற்றி அமைத்திட
வேண்டும் என்ற தேவை இன்றுள்ளது.
**
இத்தேவை கருதியே நான்காம் தமிழாக, அறிவியல்
தமிழை உருவாக்க வேண்டும் என்ற சூழல் உருவாகி
உள்ளது. கண்முன்னே நிற்கும் இந்தத் தேவையை
ஏற்க மறுத்து, அறிவியல் இயற்றமிழில் அடங்கும்
என்று கூறுவது வேருக்கு வெந்நீர் ஊற்றும் செயலாகி
விடும்.   
--------------------------------------------------------------------------------------------
சிறப்புக் கவனம் தேவைப்படும் எந்த ஒரு பிரிவையும்
பொதுவில் வைப்பதைத் தவிர்த்து, தனியாகப்
பிரித்து எடுப்பதன் மூலமே வளர்ச்சி சாத்தியப்படும்.
இது மானுடம் அதன் பட்டறிவின் மூலம் உணர்ந்த உண்மை.
**
ஏற்கனவே இருக்கும் இயற்றமிழில் அறிவியல்
இல்லை. எனவே அறிவியலுக்காக அதைத்
தனியாக எடுத்து, சிறப்புக் கவனம் செலுத்த
வேண்டும். எனவே நாக்கால் தமிழ் இன்றைய தேவை.
முயற்சிகள் எதுவும் தங்கள் மேற்கொள்ளாமல்
இருக்கலாம். அதனால் குற்றமில்லை.
மேற்கொள்ளப்படும் முயற்சிகளைத் தாங்கள்
ஆதரித்துப்  பரப்பலாம். அறிவியல் தமிழ் என்ற
கோட்பாட்டைத் தாங்கள் ஏற்றுக் கொண்டதே
மிகப் பெரிய தமிழ்த்தொண்டு.

வண்டியின் வேகம் 80 கி.மீ/மணி. பந்து வீசப்படும்போதே
இந்த வேகத்தைப் பெற்று விடுகிறது என்பது சரியே.
அதே நேரத்தில் பந்தின் வேகம் 80+60= 140 கி.மீ
என்று பொருள் கொள்ள முடியாது. ஏனெனில்
பந்தானது வண்டிக்குச் செங்குத்தாக வீசப்
படுகிறது. (வண்டி செல்லும் அதே திசையில் வீசப்
படவில்லை.). ஆகவே, நிகர வேகம் என்பது,
இது போன்ற கணக்குகளில் ஒரு சூத்திரத்தின்
அடிப்படையில் கணக்கிடப் படுகிறது.  அதன்படி,
நிகர வேகம்= 100 கி.மீ/மணி   

ஐயா,
இந்தப் படத்தைப் பாருங்கள். (இது இந்தக் கணக்கிற்கான
படம் அன்று. உரிய படம் கிடைக்கவில்லை). இது போன்று
இரண்டு வேறுபட்ட திசைவேகங்களை ஒரு பந்து 
கொண்டிருக்கும்போது, நிகர வேகத்தை
கணக்கிடுவதை புரிந்து கொள்ள இந்தப் படம்
உதவி செய்யும். இந்தப் படத்தில் இரண்டு வேகங்களும்
ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக உள்ளன. நம் கணக்கில்
உள்ளது போல.
**
எனவே சூத்திரத்தின் அடிப்படையில் நிகர வேகம்
100 கி.மீ என்று கணக்கிடப் படுகிறது.
**
நிகரவேகம் என்பது இரண்டு வேகங்களின்
வர்க்கங்களைக் கூட்டி வரும் கூட்டுத்தொகை
என்னவோ, அதன் வர்க்கமூலமே.   
80இன் வர்க்கம்= 6400; 60இன் வர்க்கம்= 3600.
இரண்டையும் கூட்டினால்= 10000. இதன் வர்க்க
மூலம்= 100. இதுவே பந்தின் நிகர வேகம்   


தமிழ் இனி முத்தமிழ் அல்ல!
அறிவியல் தமிழையும் சேர்த்து இனி நான்கு தமிழ்!
நான்காம் தமிழாக அறிவியல் தமிழ்!
இதை ஆதரிக்காதவன் போலித் தமிழனே!
-------------------------------------------------------------------
நியூட்டன் அறிவியல் மன்றம்
------------------------------------------------------------------
முத்தமிழ் என்றே தமிழ் அறியப் படுகிறது.
இயல், இசை, நாடகம் என்ற முத்தமிழும்
இருபதாம் நூற்றாண்டில் சிறந்து விளங்கின.

பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் புழுதி படிந்து
கிடந்த தமிழை, சமஸ்கிருதக் கலப்பால், தூய்மை
இழந்திருந்த தமிழை, மறைமலையடிகள்
தலைமையில் பல்வேறு தமிழறிஞர்கள் மீட்டனர்.

அறிஞர் அண்ணா, கலைஞர், நாவலர் போன்ற
தமிழறிஞர்களைத் தலைவர்களாகக் கொண்டிருந்த
திராவிட இயக்கம் தமிழை பரந்துபட்ட மக்களிடம்
கொண்டு சேர்த்து தமிழுக்கு உயிர்ப்பு அளித்தது.

1950களின் தினசரி செய்தித்தாட்களைப் படித்துப்
பாருங்கள். அக்ராசனர் என்ற சொல் அதிகம்
இருக்கும். அக்ராசனர் என்றால் என்ன பொருள்?
இன்றுள்ளவர்களுக்குத் தெரியாது. தலைவர்
என்று பொருள்.

வேட்பாளர் என்ற சொல்லை அக்கால தினசரிகளில்
யாராவது காட்ட முடியுமா? முடியாது. அபேட்சகர்
என்ற சொல்தான் இருக்கும். இன்னார் அபேட்சை
மனு தாக்கல் செய்தார் என்றுதான் இருக்கும்.

இப்படிச் சொல்லிக் கொண்டே போகலாம்.
இன்றைய இயற்றமிழ் (இயல் தமிழ்) பெருமளவு
தமிழால் ஆனது. அதேபோல் இன்றைய இசைத் 
தமிழும் நாடகத் தமிழும் சமஸ்கிருதத் தாக்கத்தில்
இருந்து பெருமளவு விடுபட்டவை.

சுருங்கக் கூறின், பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுத்
தமிழின்  பிறமொழிக் கலப்பு களையப்பட்டு,
மேக மறைப்பில் இருந்து விடுபட்ட நிலவு போல
இருபதாம்த நூற்றாண்டுத்  தமிழ் ஒளி சிந்தியது.

என்றாலும், சமூகத்தின் பொருள் உற்பத்தியில்
தமிழுக்கு இடமில்லை. அங்கு ஆங்கிலமே
கோலோச்சுகிறது. உற்பத்தியில் இடம் பெறாத
எந்த மொழியும் அழிந்து படும். எனவே எப்பாடு
பட்டேனும் தமிழை, சமூகத்தின் பொருள்
உற்பத்தியில் இடம் பெறச் செய்ய வேண்டும்.

அதற்கு, தமிழ் அறிவியல் மொழியாக மாற வேண்டும்.
பொருள் உற்பத்தியில் ஆங்கிலம் கோலோச்சுவதற்குக் 
காரணம் அது அறிவியல் மொழியாக இருப்பதே.

தமிழில் அறிவியல் இருக்க வேண்டும். அறிவியலைத்
தமிழில் சொல்ல வேண்டும். கோடிக் கணக்கான
அறிவியல் கட்டுரைகள் தமிழில் எழுதப் பட
வேண்டும். லட்சக் கணக்கான அறிவியல்
நூல்கள் தமிழில் எழுதப்பட வேண்டும். மருத்துவம்,
பொறியியல் ஆகிய படிப்புகள் தமிழில் இருக்க
வேண்டும். அப்போதுதான் தமிழ் அறிவியல் மொழி
ஆகும். அறிவியல் மொழியாக ஆனால் மட்டுமே
பொருள் உற்பத்தியில் தமிழ் இடம் பெறும்.

எனவே முத்தமிழ் என்று மூன்று தமிழோடு நிறைவு
அடைந்து விட முடியாது. நான்கு  தமிழ் வேண்டும்.
நான்காவது தமிழாக அறிவியல் தமிழ் உருவாக
வேண்டும்.

இல்லையேல் தமிழ் உற்பத்தியில் இருந்து
முற்றாகத் துண்டிக்கப் பட்டு, வெறும் பண்பாட்டு
அடையாளமாக மட்டுமே மிஞ்சும்.

இன்று, இந்தியா முழுவதும் சமஸ்கிருதம் வெறும்
அடையாளமாக மட்டுமே எஞ்சி நிற்கிறது.  
பொருள் உற்பத்தியில் சமஸ்கிருதம் இல்லை.
ஆனால் ஆங்கிலம் பொருள் உற்பத்தியில்
தங்க சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்து நிற்கிறது.

எனவே, தமிழ் மீது பற்றும் ஆர்வமும் உடைய
எவராயினும், அவரின் முழுமுதல் கடமை என்பது
அறிவியல் தமிழை உருவாக்குவதே. நான்காம்
தமிழாக அறிவியல் தமிழ் என்பதே தமிழ்ப்
பற்றாளர்களின் இலக்காக இருக்க வேண்டும்.

நியூட்டன் அறிவியல் மன்றம் மட்டுமே இந்தக்
கருத்தை வலியுறுத்தி நிற்கிறது. நான்காம்
தமிழாக அறிவியல் தமிழை உருவாக்க
நியூட்டன் அறிவியல் மன்றம் உறுதி பூண்டுள்ளது.
அதற்கான வேலைத்திட்டத்தை உருவாக்கி
வருகிறது.

இது ஊர் கூடித்  தேர் இழுக்க வேண்டிய விஷயம்.
நியூட்டன் அறிவியல் மன்றத்தால் மட்டுமே
செய்து முடித்து விடும் அளவுக்கு எளிதான
செயல் அல்ல.

என்றாலும் கண்ணுக்கெட்டிய தூரம் வரை
பார்த்தாலும் அறிவியல் தமிழை நான்காம்
தமிழாக்க ஆக்குவோம் என்ற குறிக்கோளைப் 
பற்றி நிற்பவர் எவரையும் காண இயலவில்லை.

கண்ணால் பார்ப்பது போதாது என்று ஆற்றல் மிக்க
தொலைநோக்கியைப் பயன்படுத்தி,
360 பாகைகளிலும் சுழன்று சுழன்று பார்த்தாலும்,
நான்காம் தமிழாக அறிவியல் தமிழ் என்ற
இலக்கு உடையோரைக் காண இயலவில்லை.

ஆங்காங்கே அறிவியலிலும் தமிழிலும் புலமை
உடைய தமிழார்வலர்கள் தம் சொந்த முயற்சியில்
மேற்கொள்ளும் அறிவியல் பணிகள் மட்டுமே
தமிழுக்கு ஆக்சிஜனாக உள்ளது. இல்லையேல்
பொருள் உற்பத்தியில் இருந்து விலகி நிற்கும்
தமிழ் தற்போதுள்ள கொஞ்ச நஞ்ச உரிமைகளையும்
பறி கொடுத்து விட்டிருக்கும்.

என்றாலும் நான்காம் தமிழாக அறிவியல் தமிழை
உருவாக்கும் இந்தப் பாரிய முயற்சியில்
தமிழகத்து தமிழர்களின் ஆதரவைப் பெறுவது
என்பது குதிரைக் கொம்பே என்பதையும்
நியூட்டன் அறிவியல் மன்றம் நன்கறியும்.

அறிவியலிலும் தமிழிலும் புலமை மிக்க
தமிழார்வலர்களை எங்கிருந்தாலும் தேடிப்
பிடித்து அவர்களின் ஒத்துழைப்பைப் பெற்று
நியூட்டன் அறிவியல் மன்றம் நான்காம் தமிழை
உருவாக்கும்.

நம்முடைய ஆதங்கம் இதுதான். செத்த பாம்பான
சமஸ்கிருதத்தை அடிக்க ஓடோடி வரும்
தமிழர்கள், நான்காம் தமிழின் உருவாக்கத்திற்கு 
ஏன் ஆதரவு தரக் கூடாது?

நான்காம் தமிழாக அறிவியல் தமிழ் உருவாக்கப்
பட வேண்டும் என்ற கோட்பாட்டை ஏற்காதவன்
போலித் தமிழனே. அவன் உயிர் வாழத் 
தகுதியற்றவன்.
********************************************************************

       


  
அறிவியல் கருவிகளைப் பயன்படுத்தும் சமூகம்
அறிவியல் மனப்பான்மையைப் பெறவில்லை!
சேலம் வினுப்பிரியா தற்கொலை உணர்த்தும்
உண்மை என்ன?
------------------------------------------------------------------------------------------
நியூட்டன் அறிவியல் மன்றம்
------------------------------------------------------------------------------------------
ஒரு புகைப்படம் கிடைத்தால் போதும். அதை
என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யலாம். நிர்வாணமாக
இருப்பதாகக் காட்டலாம். ஆபாசமாகச் சித்தரிக்கலாம்.

இதெல்லாம் இன்று முகநூலில் செய்ய முடியும்.
ஆனால் இந்த உண்மையெல்லாம் தற்கொலை
செய்து கொண்ட சேலத்து இளம்பெண்
வினுப்பிரியாவின் பெற்றோர்களுக்குத் தெரியாது.

நாட்டில் ஒரு பிரிவினை நிலவுகிறது. ஒருவிதமான
எலெக்ட்ரானிக் பிரிவினை இது. டிஜிட்டல் குடிமக்கள்,
டிஜிட்டல் அல்லாத குடிமக்கள் (digital and non-digital citizens)
என்று மொத்த சமூகமே இரண்டாகப் பிரிந்து
கிடக்கிறது.  

இன்றைய இளைய தலைமுறை டிஜிட்டல்
தலைமுறை (digital generation) ஆகும். இன்றைய
இளைஞர்கள் அதாவது 1995க்குப் பிறகு
பிறந்தவர்கள் எல்லோருமே டிஜிட்டல் குடிமக்கள்.

முந்தைய தலைமுறையில் வெகுசிலர் மட்டுமே
டிஜிட்டல் குடிமக்கள். ஏனையோர் டிஜிட்டலற்ற
குடிமக்கள். வினுப்பிரியாவின் பெற்றோர்
டிஜிட்டல் உலகம் பற்றி அறியாதவர்கள்.
இது அவர்களின் குறை அல்ல.

ஒட்டுமொத்த சமூகமும் அறிவியலின் பயன்களை
நுகர்கிறது. 1970களில் கல்லூரிகளில் சேரும்
மாணவர்கள் தங்களின்  சான்றிதழை டைப்
அடித்து அட்டெஸ்டேஷன் வாங்கி அதைக்
கல்லூரியில் சமர்ப்பிப்பார்கள். அன்று ஜெராக்ஸ்
இயந்திரம் கிடையாது. இன்று ஒவ்வொரு
பாமரனும் குடும்ப அட்டை, வாக்காளர் அட்டை
என்று எல்லாவற்றையும் ஜெராக்ஸ் எடுக்கிறான்.

கணினி, மொபைல், இணையதளம், முகநூல்
யூட்யூப் என்றெல்லாம் நவீன வரவுகள் வந்து
விட்டன. மொத்த சமூகமும் அவற்றை
நுகர்கிறது. ஆனால் அறிவியல் மனப்பான்மை
வளரவில்லை.

என் பெற்றோர்களே என்னை நம்பவில்லை என்று
வினுப்பிரியா கூறினாராம். எப்படி அம்மா
நம்புவார்கள்? இது நம்பிக்கை சார்ந்த விஷயம்
அல்ல. இது அறிவியல் சார்ந்த விஷயம்.

வினுப்பிரியா, நீ B.Sc Chemistry படித்து இருக்கிறாய்.
உன் தா யும் தகப்பனும் படித்து இருக்கிறார்களா?
முகநூல் பற்றியும் morphing செய்வது பற்றியும்
உனக்குத் தெரியும். உன் பெற்றோருக்குத்
தெரியுமா?

அவர்கள் உன்னை நம்பவில்லை என்று நீ எப்படி
முடிவுக்கு வரலாம்? ஒரு புகைப்படத்தை வைத்துக்
கொண்டு, அதை எப்படி வேண்டுமானாலும்
உருவகம் செய்யலாம் என்ற தகவல் உனக்குத்
தெரியும் என்பதாலேயே, உன் பெற்றோருக்கும்
தெரியும்; தெரிய வேண்டும் என்று எப்படி
நீ கருதினாய்?

படித்த பிள்ளைகளுக்கே அறிவியல் மனப்பான்மை
ஏற்படவில்லையே! படிக்காத உன் பெற்றோர்களுக்கு
எப்படி அந்த மனப்பான்மை உருவாகியிருக்கும்?

தென்னிந்தியாவிலேயே தமிழ்ச் சமூகம்தான்
அறிவியல் மனப்பான்மை வளராத சமூகம்.
கேரளம், ஆந்திரம், கர்நாடகத்துடன் ஒப்பிட்டால்
தமிழ்நாட்டில்தான் அறிவியல் மனப்பான்மை
மிகவும் குறைவு. இதுதான் உண்மை.

எந்த ஒன்றையும் திறந்த மனதுடன் பரிசீலித்துப்
பார்க்கிற பழக்கம் தமிழர்களுக்கு அறவே
கிடையாது. எதை எடுத்தாலும் வில்லன், ஹீரோ
என்ற இரண்டு துருவ நிலைகளில் வைத்துப்
பார்க்க மட்டுமே தமிழன் பழக்கப் பட்டுள்ளான்.

அறிவியல் மனப்பான்மைக்கு மிகப்பெரும்
எதிரியாக சமகாலத் தமிழன் இருக்கிறான்.
இவனுக்கு, எதையும் ஆராய்ந்து பார்த்த பின்னரே
முடிவுக்கு வர வேண்டும் என்ற  ஆராய்ச்சி
மனப்பான்மை துளியும் இல்லை. துருப்பிடித்த
குட்டி முதலாளித்துவத் தத்துவங்கள் கூறும்
முன்முடிவுகளை யோசனையே இல்லாமல்
ஏற்றுக் கொண்டு திரிகிறான்.

மிகப்பெரும் மூடநம்பிக்கைகளின் சுரங்கமாக,
ஊற்றுக் கண்ணாக சமகாலத்து தமிழன்
திகழ்கிறான். இவனைப் பிணித்திருக்கும்
விலங்குகளை உடைத்து, இவனை விடுதலை
செய்யாமல், விடிவு இல்லை.

அறிவியலைப் போற்றுவோம்!
அறிவியல் மனப்பான்மையை வளர்ப்போம்!!
*****************************************************************

கணக்கின் விடையும் விளக்கமும்!
--------------------------------------------------------------------
விடை: பந்தின் வேகம்= மணிக்கு 100 கி.மீ.
விளக்கம்:
--------------------
1) இந்தக் கணக்கு நான் PUC (இப்போதைய 12ஆம் வகுப்பு)
படித்தபோது எந்திரவியலில் உள்ள கணக்கு. அன்று
1970களில் பி.யூ.சி பாடத்திட்டத்தில் சார்பியல் கோட்பாடு
கிடையாது. எனவே இந்தக் கணக்கு முற்ற முழுக்க
நியூட்டனின் இயற்பியல் (Newtonian Physics) வரம்புக்குள்
அடங்கியது. இன்று இதே கணக்கு 11ஆம் வகுப்பு
இயற்பியலில் உள்ளது.

2) இது போன்ற கணக்குகளில் காற்றின் உராய்வைக்
கருத வேண்டியதில்லை (air friction is negligible)  என்று
விரிவுரையாளர் முன்னரே சொல்லி விடுவார்.

3) பந்தின் மீது இரண்டு திசைவேகங்கள்
செயல்படுகின்றன. ஒன்று: ரயில் வண்டியின்
திசை வேகமான 80கி.மீ/மணி. இன்னொன்று
பந்தின் வேகமான 60 கி.மீ/மணி. எனவே பந்தின்
நிகர வேகம் (resultant velocity) என்ன என்று காண வேண்டும்.

4) இரண்டு வேதங்களின் வர்க்கங்களைக் கூட்டி,
அவற்றின் வர்க்கமூலம் கண்டால், அதுவே பந்தின்
நிகர வேகம் ஆகும். அதாவது, 80^2 + 60^2 = 10000.
இதன் வர்க்க மூலம் 100. எனவே பந்தின் வேகம்
100 கி.மீ/மணி. இதுவே விடையாகும்.

5) என்றாலும், இத்துடன் கணக்கு முடிந்தது என்று
வீட்டுக்குச் செல்ல இயற்பியல் அனுமதிப்பதில்லை.
ஜனரஞ்சகமான கணக்கு என்பதற்காக,
இயற்பியலைக் காவு கொடுப்பதை நியூட்டன்
அனுமதிப்பதில்லை. நியூட்டனின் அபிமானிகள்
அனைவரின் மனதிலும் நியூட்டன் எப்போதும்
கையில் பிரம்புடன் நிற்கும் காட்சி உறைந்து
போயிருக்கும்.

6) இங்கு நியூட்டன் கத்துகிறார், "டேய், VELOCITY
என்பதில் அளவனை (அளவன் =magnitude) மட்டும்
சொல்லி விட்டு ஓடுகிறாய், velocity என்பது
திசையனடா (திசையன் = VECTOR) என்று
கத்துகிறார். எனவே நியூட்டனுக்கு விடை
சொல்லி இக்கணக்கை முடித்து வைப்போம்.
(கணக்கில் கேட்கப்படவில்லை என்றாலும்)

7) The magnitude of the resultant velocity of the ball is 100 kmph.
OK. Its direction? Answers are invited.
----------------------------------------------------------------------------------
    
        
நெல்லை எக்ஸ்பிரஸில் நிகழ்ந்த
திடுக்கிடும் சம்பவம்!
ரயில் பயணிகளின் கனிவான கவனத்திற்கு!
----------------------------------------------------------------------------------
நியூட்டன் அறிவியல் மன்றம்
----------------------------------------------------------------------------------
நெல்லை எக்ஸ்பிரஸில் நேற்றிரவு பயணம்!
நெல்லையில் இருந்து சென்னைக்கு வந்து கொண்டு
இருக்கிறேன். பொழுது நன்கு புலர்ந்து விட்டது.
பலரும் இறங்கி விட்டதால் வண்டியில்
கூட்டம் குறைவு!  விழுப்புரம் தாண்டி வண்டி
நன்கு வேகம் எடுத்து விட்டது. வேகம் மணிக்கு
80 கி.மீ.

எஸ்-8 கம்பார்ட்மெண்டின் கதவருகில் காற்று
வாங்கிக்  கொண்டு நான் நிற்கிறேன். இப்போது
வண்டியில் இருந்த ஒருவர் கையில் ஒரு பந்துடன்
அங்கு வருகிறார். நல்ல காத்திரமான பந்து என்பது
பார்த்தாலே தெரிகிறது.

கிடைமட்டமாகவும் ரயில் வண்டிக்குச்
செங்குத்தாகவும்  அவர் அந்தப் பந்தை வீசுகிறார்.
பந்தை வீசிய வேகம் மணிக்கு 60 கி.மீ.

வீசப்பட்ட பந்தின் வேகம் என்ன என்று என்னிடம்
கேட்கிறார். 100 கி.மீ என்றேன் நான் சட்டென்று.

 நான் சொன்ன விடை  சரிதானா?
வாசகர்கள் பதில் கூறுமாறு வேண்டுகிறேன்.

ஆங்கிலத்தில் சொல்வதானால்..........
---------------------------------------------------------------------
A man seated in a train throws a ball horizontally and perpendicular
to the train with a velocity of 60 kmph. If the velocity of the train is
80 kmph, find the velocity of the ball immediately after the throw.
(This is a very simple sum in Mechanics.)

கடினமான கணக்குகளையே நியூட்டன் அறிவியல்
மன்றம் கொடுக்கிறது என்று குறைப்பட்டுக்
கொள்கிறவர்கள், இந்தக் கணக்கைப் பார்த்ததும்
தங்களின் குறை தீர்ந்தது என்று மகிழ்ச்சி கொள்ளலாம்.
*********************************************************************