சனி, 23 ஜூன், 2018

மதம் பற்றிய ஞானியின் பார்வை! புரூனோ பவ்வர் பற்றி!
இது ஒரு மரபு மீறல் பார்வை!
------------------------------------------------------------
நல்லதும் கெட்டதும் கலந்ததே மதம்.
முற்போக்கான பாத்திரத்தையும் மதம் ஆற்றி
இருக்கிறது.  பிற்போக்கான பாத்திரத்தையும்
மதம் ஆற்றி இருக்கிறது.
மதம் ஆதிக்கம் செய்கிறது. அதே நேரத்தில்
ஆறுதலும் தருகிறது.

எனவே மதத்தை 100 சதம் எதிர்க்க வேண்டிய
தேவை இல்லை. மதத்தின் ஆதிக்கம் சார்ந்த,
அதிகாரம் சார்ந்த கூறுகளை மட்டுமே எதிர்க்க
வேண்டும். இதுதான் ஞானியின் கருத்து.
இது மரபான மார்க்சியப் பார்வைக்கு எதிரானது.
இது சரியா? தவறா? வாசகர்கள் கருத்துக் கூறலாம்.   


புரூனோ பவ்வர் (Bruno Bauer) பற்றி எங்கல்ஸ்!
------------------------------------------------------------------------------
கிறிஸ்துவ மதம் குறித்த எங்கல்சின் கருத்துக்களை
அறிய விரும்புவோர் புரூனோ பவ்வர் குறித்து
எங்கல்ஸ் எழுதி உள்ளதைப் படிக்கலாம்.
(Bruno Bauer and early christianity). இது மார்க்ஸ் எங்கல்ஸ்
இருவரும் 1882ல் எழுதியது. அதாவது தமது 62ஆம்
வயதில் எங்கல்ஸ் எழுதியது. தமது மரணத்துக்கு
ஓராண்டுக்கு முன் மார்க்ஸ் எழுதியது. (பார்க்க:
On religion by  Marx, Engels. 

யார் இந்த புரூனோ பவ்வர்? இவர் ஒரு பேராசிரியர்.
எந்த ஊர்ப் பேராசிரியர்? வேறு எந்த ஊர்?
ஜெர்மனிதான்! பேராசிரியர் ஹெர் டூரிங்
எந்த ஊர்? ஜெர்மனிதான்! பேராசிரியர் லுத்விக்
பாயர்பாக் எந்த ஊர்? ஜெர்மனிதான்! பேராசிரியர்
ஹெக்கல் எந்த ஊர்? ஜெர்மனிதான்! காரல் மார்க்சும்
பிரெடரிக் எங்கல்சும் எந்த ஊர்? ஜெர்மனிதான்!
ஜெர்மனி மார்க்சியத்தின் தாயகம்!
============================

ஒன்று மற்றொன்றை அழிப்பதா? அல்லது
இரண்டுமே சகவாழ்வு (coexistence) வாழ்வதா?
--------------------------------------------------------------------------
பொருள்முதல்வாதமும் கருத்துமுதல்வாதமும்
mutually exclusive ஆக, அதாவது ஒன்றையொன்று
விலக்கிக் கொள்வதாக இருக்க வேண்டிய
அவசியமே இல்லை. இதுதான் நாகராஜன், ஞானி
இருவரின் கருத்தும். இது விவாதத்துக்கு உரியது.
(debatable).

இவை இரண்டும், அதாவது  பொருள்முதல்வாதமும் கருத்துமுதல்வாதமும் சர்வ நிச்சயமாக mutually
exclusive என்று பார்ப்பது மரபான மார்க்சியப்
பார்வை. இதற்கு மாறாக, அவ்விரண்டையும்
ஒரு ஒருங்கிணைந்த இரட்டையாக (integrated binary)
பார்க்கின்றனர் நாகராஜனும் ஞானியும்.

ஆக, கருத்து முதல்வாதமும் பொருள்முதல்வாதமும்
mutually exclusiveஆ அல்லது integrated binaryயா? இது
விவாதத்துக்கு உரியது. ஒட்டியும் வெட்டியும்
காத்திரமான கருத்துக்கள்,தர்க்கங்கள் கொண்டுள்ள
தோழர்கள் அவற்றை முன்வைக்கலாம்.

பின்குறிப்பு:
---------------------
mutually exclusive அல்லது பரஸ்பரம் விலக்கிக்
கொள்ளுதல் என்றால் என்ன?
பூவா தலையா போட்டுப் பார்க்க ஒரு நாணயத்தைச்
சுண்டுகிறோம். தலை விழுந்தால் பூ விழாது.
பூ விழுந்தால் தலை விழாது; விழ முடியாது.
இவ்விரு நிகழ்வுகளும் (பூ விழுதல் அல்லது
தலை விழுதல்) mutually exclusive ஆகும். அதாவது
ஒன்று நிகழ்ந்தால் மற்றொன்று நிகழ முடியாது
என்ற நிலையில் உள்ள நிகழ்வுகள் mutually exclusive
என்று அழைக்கப்படும். அதாவது பரஸ்பரம்
விலக்கிக் கொள்ளும் நிகழ்வுகள் ஆகும்.

பொருள்முதல்வாதம் இருந்தால் கருத்துமுதல்வாதம்
இருக்கக் கூடாது; அது போல கருத்துமுதல்வாதம்
இருந்தால் பொருள்முதல்வாதம் இருக்கக் கூடாது
என்கிற நிலைபாடு mutually exclusive ஆகும்.
ஒரே நேரத்தில் இரண்டையும் சேர்த்து வைத்துக்
கொள்வது ஒருங்கிணைந்த இரட்டை (integrated binary)
ஆகும். 
=====================================
நிரூபிக்க வேண்டும்! நிரூபிக்காமல் பேசுவது
அறிவியல் ஆகாது!
============================================
1) அத்வைத மார்க்சியம் என்ற ஒன்று கிடையாது.
இல்லாத ஒன்றை இருப்பது போலச்  சொல்வது
அத்வைத ஆதரவு நிலையாகும். இது மார்க்சியத்துக்கு
கெடுதி விளைவிக்கும்.

2) வைணவ மார்க்சியம் என்ற ஒன்று கிடையாது.
அப்படி ஒன்று இருப்பதாக எஸ் என் நாகராஜன்
உட்பட யாருமே கூறவில்லை. எனவே வைணவ
மார்க்சியம் என்ற பதத்தைப் பிரயோகிப்பதே
மார்க்சியத்துக்கு எதிரான மனநிலையை
வெளிப்படுத்தும்.

3) பெரியாரியம் அம்பேத்காரியம் போன்ற குட்டி
முதலாளித்துவப் போக்குகளை மார்க்சியத்துடன்
கலக்க வேண்டும் என்பதை எதிர்த்து ஆயிரம்
முறை எழுதி இருக்கிறேன். பிரிட்டிஷ்
ஏகாதிபத்தியத்துக்கு முழுக்க ஆதரவு கொடுத்த
பெரியார் அம்பேத்கார் ஆகியோர் மார்க்சியத்துக்கு
எதிரானவர்கள் என்பதை ஆதாரத்துடன் பலமுறை
எழுதி இருக்கிறேன்.

4) மார்க்சியம் என்பது எவருடைய தனிச்சொத்தும்
அல்ல. மார்க்சியம் என்பது அகல்விரிவானதும்
ஆழமானதுமான ஒரு தரிசனம். தத்துவார்த்த
மொழியில் மார்க்சியம் ஒரு தரிசனம் என்றே
தத்துவ அறிஞர்களால் அழைக்கப் படுகிறது.
மார்க்சியத்தை விட்டு வெளியேறாமல், ஆனால்
மார்க்சிய நிலைகளில் மாறுபாடு கொள்வோரை
எப்படி அழைப்பது? மார்க்சிஸ்டுகள் அல்லர்
என்று கூற இயலாது.

5) எனவே ஒரு கருத்து அல்லது கோட்பாடு
மார்க்சியமற்றது (unmarxist)  என்றால்  அது
மார்க்சியமற்றது என்று நிரூபிக்கப் பட்டு
இருக்க வேண்டும்.

6) ஞானி, நாகராஜன் ஆகிய இருவரும் பகிரங்கமாக
தங்களின் கருத்துக்களை நூல்கள் மூலம்
வெளிக் கொண்டு வந்துள்ளனர். அதற்கு நூல்கள்
மூலமே மறுப்புக் கொடுக்க வேண்டும். அப்படி
அவர்களை மறுத்து மார்க்சிய நோக்கில் இருந்து
நூல்கள் எழுதப் பட்டு உள்ளனவா?  நான் அறிந்த
வரையில் இல்லை.

7) ஒரு கருத்தை மறுத்து அது தவறு என்று நிரூபிக்க
இயலாத கோழை வசைகளில் .இறங்குவான்.
தர்ம அடி போடுவான். நாகராஜன், ஞானி விஷயத்தில்
இதுதான் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது.

8) நிற்க. இதுவரை நான் எழுதிய இரண்டு
கட்டுரைகளும் என்ன சொல்கின்றன? ஞானி, 
நாகராஜன் இருவரும் என்ன சொல்கிறார்கள்
என்பதை வாசகர்களுக்கு எடுத்துச் சொல்கின்றன.
அவர்கள் தரப்பு வாதம் மட்டுமே சொல்லப்
பட்டு உள்ளது.

9) அவர்கள் கருத்து மீதான எனது மறுப்பு  அடுத்த
கட்டுரையில் வெளிவரும் என்று தெளிவாக
எழுதி இருக்கிறேனே, அதைப் படிக்கவில்லையா?

10) அறிவியல் பூர்வமான தத்துவார்த்த விவாதம்
என்பதை இப்படித்தான் நடத்த முடியும். எதிரி
என்ன சொல்கிறான் என்பதை, அவன் தரப்பை,
அவனுடைய தர்க்கத்தை முழுவதுமாகச்
சொல்லிய பிறகே, அதன் மீதான மறுப்பைச்
சொல்ல முடியும்.   

11) குட்டி முதலாளித்துவம் அதுவரை பொறுத்து
இருக்காது. காரணம் தங்கள் வாழ்க்கையில்
காத்திரமான அறிவியல் பூர்வமான விவாதம்
எப்படி இருக்கும் என்றே அதற்குத் தெரியாது.

12) அருள் கூர்ந்து அடுத்த கட்டுரை வெளியாகும்
வரை காத்து இருக்கவும். ஞானியும் நாகராஜனும்
மார்க்சியர்கள் அல்லர் என்றால் அதை நிரூபித்து
ஏதேனும் புத்தகம் வந்துள்ளதா? வந்திருந்தால்
அதை எனக்குத் தெரியப் படுத்தவும்.  


கருத்து எங்கே? வசவுகள் கருத்து ஆகாது!
--------------------------------------------------------------------------
பொருள்முதல்வாதமும் கருத்துமுதல்வாதமும்
mutually exclusive என்கிறது மார்க்சியம். இல்லை,
அவை இரண்டும் integrated binaries என்கின்றனர்
நாகராஜனும் ஞானியும். நாகராஜன் சொன்னதை
மறுத்து வாசகர்களின் கருத்துக்கள் வரவேற்கப்
படுகின்றன. 

ஞானியை மறுப்பது என்றால், அவருடைய
integrated binaries கோட்பாட்டை மறுக்க வேண்டும்.
யாரும் இதுவரை மறுக்கவில்லையே!
வாசகர்களுக்கு இது புரிய வேண்டும் என்பதற்காக
முந்திய கமன்ட்களில் எழுதி இருக்கிறேன்.
படித்துப் பார்த்து விட்டு, அதன் பிறகாவது
மறுக்கவும்.

என்னென்ன தலைப்புகளில் விவாதிக்க வேண்டும்
என்று மூத்த பேராசிரியர் அவர்கள் ஒரு
வழிகாட்டுதலைக் கொடுத்துள்ளார்.

அதன்படியே,
ஞானி நாகராஜன் ஆகியோரின் கருத்துக்களில்
ஐந்து அம்சங்களை எனது கட்டுரையில்
குறிப்பிட்டுள்ளேன். அந்த ஐந்து அம்சங்கள்
மீதும் விவாதிக்க வருமாறு வாசகர்களுக்கு
வேண்டுகோளும் விடுத்துள்ளேன்.

கட்டுரை எழுதி பல மணி நேரம் ஆகியும்
எந்த விவாதமும் வரவில்லை. தயவு செய்து
அந்த ஐந்து அம்சங்களையும் படித்துப் பார்த்து
அதன் மீது விவாதத்தை முன்னெடுக்குமாறு
கோருகிறேன். 

(பாஸ்கர் விஸ்வநாதன் முத்து அவர்களுக்கு) 
மூன்றாவது கட்டுரையில் மட்டுமே
மறுப்பு எழுதப்படும்!
------------------------------------------------------------------
தங்களின் பின்னூட்டம் முற்றிலும் பிறழ் புரிதல்
ஆகும்.
1) இதுவரை நான் எழுதிய இரண்டு
கட்டுரைகளும் என்ன சொல்கின்றன? ஞானி, 
நாகராஜன் இருவரும் என்ன சொல்கிறார்கள்
என்பதை வாசகர்களுக்கு எடுத்துச் சொல்கின்றன.
அவர்கள் தரப்பு வாதம் மட்டுமே சொல்லப்
பட்டு உள்ளது.

2) அவர்கள் கருத்து மீதான எனது மறுப்பு  அடுத்த
கட்டுரையில் வெளிவரும் என்று தெளிவாக
எழுதி இருக்கிறேனே, அதைப் படிக்கவில்லையா?

3) அறிவியல் பூர்வமான தத்துவார்த்த விவாதம்
என்பதை இப்படித்தான் நடத்த முடியும். எதிரி
என்ன சொல்கிறான் என்பதை, அவன் தரப்பை,
அவனுடைய தர்க்கத்தை, தனக்குச் சார்பாக
அவன் எடுக்கும் மார்க்சிய மேற்கோள்களை
இவை அனைத்தையும் முழுவதுமாகச்
சொல்லிய பிறகே, அதன் மீதான மறுப்பைச்
சொல்ல முடியும். இதுவே அறிவியல் அணுகுமுறை.  

4) இன்னும் நான் மறுப்பே எழுதவில்லையே!
அதற்குள் கூச்சலிட்டால் எப்படி?

5) ஜெயமோகனும் நானும் ஒரே துறையில்
ஒரே தொழிற்சங்கத்தில் பணியாற்றியவர்கள்.
எங்களது இடதுசாரித் தொழிற்சங்கம். அங்குதான்
சக தொழிலாளியை தோழர் என்று அழைக்க
முடியும். எங்கள் துறையில் உள்ள INTUC சங்கத்தில்
தோழர் என்று அழைக்க அனுமதி இல்லை.
அங்கு சகதொழிலாளியை திருவாளர் என்றும்
சர்வஸ்ரீ என்றும்தான் குறிப்பிட்டு கூட்ட
அழைப்பிதழ் முதல் ஆண்டறிக்கை வரை
அச்சடிப்பார்கள். 

      
மார்க்ஸ் ஏங்கல்ஸ் லெனின் ஸ்டாலின் மாவோ ஆகிய
மார்க்சிய மூல ஆசான்கள் ஐவரால் போதிக்கப்பட்ட
மார்க்சியமே மார்க்சியம் ஆகும். ஆனால் இன்றோ
கீழை மார்க்சியம், மேலை மார்க்சியம், மண்ணுக்கேற்ற
மார்க்சியம் என்று பல்வேறு வகையான மார்க்சியம்
பொதுவெளியில் உள்ளது. இவற்றில் இருந்து
வேறுபடுத்திக் காட்டவே, மரபான மார்க்சியம்
என்ற சொல்லை ஆள்கிறேன். மரபான மார்க்சியம்
என்றால் மூல மார்க்சியம் என்ற பொருளில் ஆள்கிறேன்.

எஸ் என் நாகராஜன் 2009ல் கீழை மார்க்சியம்
பற்றி Eastern Marxism: Essays என்று ஒரு நூலை
ஆங்கிலத்தில் எழுதினார். இந்த நூலுக்கு
ஆங்கில இந்து பத்திரிகையில் (The Hindu) ஒரு
விமர்சனம் மே 2009ல் வெளிவந்தது. விமர்சனத்தை
(ஆங்கிலத்தில்) எழுதியவர் பிரபல இடதுசாரி
ஈழ எழுத்தாளர் செ கணேசலிங்கன். அதில் இருந்து
ஒரு பகுதியை இங்கே தருகிறேன். நாகராஜன்
கூறுவது பற்றி அறிந்து கொண்டு, அதற்கு ஏற்ற
மறுப்பை வாசகர்கள் தெரிவிக்கலாம். 


 


  

வெள்ளி, 22 ஜூன், 2018

ஞானிக்கு மறுப்பு கட்டுரையின் 2ஆம் பகுதி!
வாசகர் கருத்துக்களின் மீதான விளக்கம்!
ஞானி யார்? ஞானி பற்றிய மதிப்பீடு!
லுத்விக் பயர்பாக்கும் எங்கல்சும்!
---------------------------------------------------------------------------
நியூட்டன் அறிவியல் மன்றம்
------------------------------------------------------------------------
ஞானி மார்க்சிய அறிஞரா?
-------------------------------------------------
ஞானி மார்க்சிய அறிஞரா என்ற கேள்விக்கு
முதலில் பதில் சொல்லி விடலாம். ஆம், ஞானி
மார்க்சிய அறிஞர்தான். அதிலென்ன ஐயம்?

கம்யூனிஸ்டுகளை புரட்சி செய்யுமாறுதான்
மார்க்சிய மூல ஆசான்கள் கட்டளை இட்டார்களே
தவிர, பல்கலைக் கழகங்களை நடத்தச்
சொல்லவில்லை. எனவே உலகெங்கிலும் உள்ள
கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் மக்களுக்கும் கட்சி
அணிகளுக்கும் மார்க்சியக் கல்வி போதித்தனவே
அன்றி, அவரவரின் மார்க்சிய அறிவு சார்ந்து
பிஹெச்டி பட்டமோ அறிஞர் பட்டமோ வழங்கவில்லை.

கணிதத்தில் பிஹெச்டி (PhD) பட்டம் பெற்ற ஒருவரை
கணித அறிஞர் என ஏற்பதில் யாருக்கும் எந்தத்
தயக்கமும் இல்லை. ஆனால் ஒருவரை மார்க்சிய
அறிஞர் என ஏற்பதில் சிலருக்கு  ஒவ்வாமை
ஏற்பட்டு விடுகிறது. இதற்குக் காரணம்
முதலாளித்துவச் சமூகம் நிறுவியுள்ள வரையறுப்புச்
சட்டகத்தை விட்டு வெளியேற மறுப்பதே.

விசாலமாகவும் ஆழமாகவும் மார்க்சியத்தைக்
கற்றுப் புரிந்து கொண்டவர்கள், தங்களின்
அறிவுத்துறைப்  பங்களிப்பின் வாயிலாக
சமூகத்தால் மார்க்சிய அறிஞர்கள் என்று ஏற்கப்
படுகிறார்கள். ஞானியும் எஸ் என் நாகராஜனும்
ஐயத்துக்கு இடமின்றி மார்க்சிய அறிஞர்களே.

கோட்பாட்டாளர்களும் உரையாசிரியர்களும்!
------------------------------------------------------------------------------------
கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளில் கோட்பாட்டாளர்கள்
(Theoreticians) என்று ஒரு வகையினம் உண்டு.
உதாரணமாக பினராயி விஜயன் ஒரு
கோட்பாட்டாளர் அல்ல. ஆனால் ஈ எம் எஸ்
அவர்கள் ஒரு கோட்பாட்டாளர். ஜோதிபாசு
ஒரு கோட்பாட்டாளர் அல்ல; ஆனால் சுந்தரையா
ஒரு கோட்பாட்டாளர். இவை புரிந்து கொள்ளச்
சொல்லப்பட்ட உதாரணங்களே.

ஞானியும் எஸ் என் நாகராஜனும் மார்க்சியக்
கோட்பாட்டாளர்கள் (Marxist Theoreticians) ஆவர்.
அவர்கள் சுயசிந்தனை உடையவர்கள். தாங்கள்
மார்க்சியம் என்று கருதியதை கோட்பாடாக
வடித்தெடுத்து சமூகத்துக்குச் சொன்னவர்கள்
அவர்கள்.  இவ்விருவரில் ஞானியை விட,
நாகராஜனே தீவிரமான கோட்பாட்டாளர்
(strong theoretician)

மார்க்சியத்தின் பல்வேறு துறைகள் சார்ந்து
நாகராஜன் தன் கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தி
உள்ளார். மார்க்சியப் பொருளியல், அரசியல்,
கலை, அறிவியல், பண்பாடு, ஆயுதப் போராட்டம்.
தேசிய இனப் பிரச்சினைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு
பொருட்களில் தமது கோட்பாடுகளை நாகராஜன்
தீவிரமாக முன்வைத்துள்ளார். சுருங்கக் கூறின்,
அடித்தளம் மேல்கட்டுமானம் என்ற இரண்டில்
இரண்டையும் பற்றித் தேவையான அளவு
எழுதியவர் நாகராஜன்.

மார்க்சியத்தை மேலை மார்க்சியம், கீழை
மார்க்சியம் என்று இரு பெரும் பிரிவுகளாகப்
பிரிக்கும் நாகராஜன், மேலை மார்க்சியம்
மனித நேயமற்றது, அறமற்றது என்று கடுமையாகச்
சாடுகிறார். மார்க்சை விட மாவோவே கீழை
நாடுகளுக்கு ஏற்ற மார்க்சியவாதி என்கிறார்
நாகராஜன்.

ஞானியைப் பொறுத்த மட்டில், நாகராஜனின்
பல்வேறு கோட்பாடுகளுடன் ஞானிக்கு
உடன்பாடு உண்டு. முரண்பாடும் உண்டு.
பிரதானமாக, மேல்கட்டுமானம் குறித்தே
ஞானி தமது கோட்பாடுகளை முன்வைத்துள்ளார்.
அடித்தளம் குறித்து ஞானி அக்கறையற்றவர்
என்று இதன் மூலம் புரிந்து கொள்ளக் கூடாது.
ஞானியின் பேச்சு, எழுத்து, உரையாடல், நூல்கள்
ஆகியவற்றில், அவர் அதிகமாக கவனம் குவித்தது
மேற்கட்டுமானம் குறித்தே. (His focus is on the superstructure).
குறிப்பாக பண்பாட்டுத் துறை சார்ந்து
செயல்பட்டவராகவே ஞானி அறியப் படுகிறார்.

நாகராஜனும் ஞானியும் கோட்பாட்டாளர்கள்.
அதாவது மூல நூல் ஆசிரியர்கள்.
இதற்கு மாறாக, எஸ் வி ராஜதுரை, அ மார்க்ஸ்,
ரவிக்குமார் போன்றோர் உரையாசிரியர்கள்.

சிலப்பதிகாரம் என்பது மூல நூல். இதை
எழுதிய இளங்கோ அடிகள் மூல நூலாசிரியர்.
அடியார்க்கு நல்லார் என்பவர் உரையாசிரியர்.
இவர் சிலப்பதிகாரத்துக்கு உரை எழுதியவர்.

எஸ்வியார், அ மார்க்ஸ், ரவிக்குமார் போன்றோர்
உரையாசிரியர்கள் போன்று செயல்பட்டவர்கள்.
மார்க்சியத்துக்கு அழிவு நோக்கில் உரை
எழுதியவர்கள். பின்நவீனத்துவம் உள்ளிட்ட
மார்க்சிய எதிர்ப்புக் கோட்பாடுகளைப் பெரும்
வீச்சில்  பரப்பிய பிரச்சாரகர்கள். மார்க்சிய
எதிர்ப்பில் பெரும் செயல்பாடுகளை
முன்னெடுத்தவர்கள். கோட்பாட்டுப் பணிகளை
விட, மார்க்சிய எதிர்ப்பு அரசியலுக்குப் பெரும்
முக்கியத்துவம் கொடுத்தவர்கள்.

நாகராஜன், ஞானி போன்றோர் அ மார்க்ஸ்
வகையறா போல தீவிர அரசியல் செயல்பாடுகள்,
மார்க்சிய எதிர்ப்புச் செயல்பாடுகள் ஆகியவற்றைக்
கொண்டிருக்கவில்லை. ஒரு கோட்பாட்டாளராக
நின்று கொண்டு இருவரும் தங்களின் கோட்பாட்டுப்
பணிகளைத் தளர்வின்றி மேற்கொண்டனர்.

ஆக, மேற்கூறிய காரணிகளின் அடிப்படையில்தான்,
நாகராஜன், ஞானி இருவரை ஒரு பிரிவாகவும்
அ மார்க்ஸ் வகையறாவை வேறு பிரிவாகவும்
பகுக்க வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டது.

பொருள்முதல்வாதம், மதம், கடவுள் பற்றி ஞானி!
--------------------------------------------------------------------------------------
1) 100 சதம் தூய்மையான பொருள்முதல்வாதமோ
100 சதம் தூய்மையான கருத்துமுதல்வாதமோ
கிடையாது என்கிறார் ஞானி. எந்த ஒன்றிலும்
பிறிதின் கலப்பு உண்டு என்கிறார் அவர். சீனத்தில்
உள்ள யிங் யாங் கோட்பாடும் இதையே சொல்கிறது.

2) கருத்துமுதல்வாதத்தை அகற்றி விட்டு
அதனிடத்தில் பொருள்முதல்வாதத்தை
வைக்க வேண்டிய தேவையில்லை என்கிறார் ஞானி.
இரண்டுமே மனிதனுக்குத் தேவை என்கிறார் அவர்.

3) கடவுள் என்பது கற்பனையே என்றாலும் அந்தக்
கற்பனை மனிதனுக்குத் தேவையே என்கிறார் ஞானி.

4)மதமும் மனித குலத்துக்குத் தேவையே என்று கூறும்
ஞானி மதம் இரண்டு பகுதிகளாக உள்ளது என்கிறார்.
வெளிப்பகுதியில் மதகுருக்கள், சடங்குகள் போன்ற
ஆதிக்கப் பகுதியும், உட்பகுதியில் கடவுள் தரும்
ஆறுதல், நம்பிக்கை ஆகியவை உள்ளன என்றும்
கூறுகிறார். இதன் பொருள் வெளிப்பகுதியை
எதிர்க்கலாம்; ஆனால்  மதத்தின் உட்பகுதியை
எதிர்க்கத் தேவையில்லை என்கிறார்.

5) தமிழ்ச் சமூகத்தின் கலை, இலக்கியம், பண்பாடு,
விழுமியங்கள் உள்ளிட்ட ஆயிரம் பொக்கிஷங்கள்
மதம் சார்ந்து உருவானவை. அவற்றை நிராகரிக்க
இயலாது என்கிறார் ஞானி.

6) மேற்கூறிய ஐந்து அம்சங்களிலும் நாகராஜன்
ஞானி இருவருக்கும் கருத்தொற்றுமை உண்டு.

விவாதத்தைத் தொடங்கலாம்!
-----------------------------------------------------
மேற்கூறிய ஐந்து அம்சங்களும்  விவாதத்துக்கு
ஏற்றவை. விவாதிக்கப் படுவதற்கான அருகதை
உள்ளவை. எனவே polemical debates தொடங்கலாம்.

மதம் என்பது இதயமற்ற உலகில் ஒரு இதயம்
என்று தொடங்கும்  பிரசித்தி பெற்ற மார்க்சின்
கூற்றைத் தமக்குச் சாதகமாக முன்வைக்கிறார் ஞானி.

 எங்கல்ஸ் இளம் வயதில் ஒரு சுவிசேஷ ஆராதனை
செய்யும் குழந்தையாகவே (Engels was an evangelical child) 
இருந்தார் என்பதும் பள்ளிப்படிப்பு முடிக்கும் வரை 
அவர் பைபிள் வாசகம் ஒப்பிக்கும் போட்டியில்
பங்கேற்று முதலிடம் பெற்றவர் என்பதும் ஞானிக்குத்
தெரியும். எங்கல்சைப் படித்தவர்களுக்கும் தெரியும்.

மார்க்ஸ் எங்கல்ஸ்  இருவரும் தங்கள் ஆசான்
பேராசிரியர் லுத்விக் பாயர்பாக் எழுதிய
கிறிஸ்துவத்தின் சாரம் (The essence of christianity) என்ற
நூலால் பெரிதும் கவரப்பட்டனர். இந்த நூல் தரும்
விடுதலை உணர்வை அனுபவித்தால் மட்டுமே
அறிய முடியும் என்கிறார் எங்கல்ஸ். மதம்
குறித்த மார்க்ஸ் எங்கல்சின் பார்வைக்கும்
லெனின் ஸ்டாலின் பார்வைக்கும்  வேறுபாடு
உண்டு என்கிறார் ஞானி. உண்டுதான்.
------------------------------------------------------------------------------
பின்குறிப்பு:
1) இது மார்க்சியத் தத்துவார்த்த விவாதம். சட்டமன்ற
திமுக அண்ணா திமுக விவாதம் அல்ல. எனவே
காத்திரமான கருத்துக்களுடன் விவாதிப்பது
மட்டுமே மார்க்சியம் ஆகும். பிற ஆகுல நீர. 

2) ஞானி எழுதிய மார்க்சியம் அழிவதில்லை
என்ற நூலையும், நாகராஜன் எழுதிய Eastern Marxism
என்ற நூலையும்  படித்திருக்கும் வாசகர்கள்
அவற்றின் கருத்துக்களையும் இங்கு மறுத்து
உரைக்கலாம்.

3) முன்னுரையின் தொடர்ச்சி இத்துடன் முடிகிறது.
***************************************************************  


   
     


          
பேராசிரியர் டாக்டர் தெய்வசுந்தரம் அவர்கள்
ஞானிக்கு மறுப்பு என்னும் எனது கட்டுரையை
ஒட்டி கீழ்க்காணும் வழிகாட்டுதல்களை
முன்வைத்துள்ளார். வாசகர்களின் பார்வைக்காக.
------------------------------------------------------------------------------------------
தங்களுடைய விவாதத்தில் நான் எதிர்பார்ப்பது .....

ஒன்று, மார்க்சியத்தின் அடிப்படைத் தத்துவங்களான
பொருள்முதல்வாதம், வரலாற்றுப்பொருள்முதல்வாதம்
ஆகியவற்றைப்பற்றியதில் மேற்குறிப்பிட்டவர்கள்
வேறுபடுகிறார்களா இல்லையா?

இரண்டு.... மார்க்ஸ, எங்கல்ஸ், லெனின், ஸ்டாலின்,
மாவோ ஆகியோர் மேற்குறிப்பிட்ட தத்துவ அடிப்படைகளைப்
பயன்படுத்தித் தங்கள் காலகட்ட சமூக அமைப்புகளை
ஆய்வுசெய்ததில் மேற்குறிப்பிட்டவர்கள் வேறுபடுகிறார்களா?
இல்லையா?

மூன்று.... அவர்களுடைய (மார்க்ஸ், எங்கல்ஸ், லெனின்,
ஸ்டாலின், மாவோ) ஆய்வுமுடிவுகள் சரியாக இருந்து,
ஆனால் அவர்கள் நடைமுறையில் அவற்றைச்
செயல்படுத்தியதில் மேற்குறிப்பிட்டவர்கள்
வேறுபடுகிறார்களா?

நான்கு, இந்தியாவின் இன்றைய சமூகச் சூழல் மார்க்ஸ்
முன்வைத்த சமூக வளர்ச்சி விதிகளைத் தவறு என்று
கூறும்வகையில் இருக்கிறது என்று முன்குறிப்பிட்டவர்கள்
கூறுகிறார்களா?

ஐந்து.... இந்தியாவில் சமூக வளர்ச்சிக்கான போராட்டங்களில்
இங்குள்ள கட்சிகள் (எந்தெந்த கட்சிகள்) மார்க்சியத்தைத்
தவறாகப் புரிந்துகொண்டு செயல்பட்டுக்
கொண்டிருக்கிறார்களா?

ஆறு..... இந்தியாவில் அதற்கான அரசியல் போராட்டங்களில்
முன்குறிப்பிட்ட ''மார்க்சியத்தைச் சரியான திசையில்
வளர்த்தெடுக்க விரும்பும்'' மேற்குறிப்பிட்டவர்கள் தங்களது
''சரியான பாதையில்'' ஈடுபட்டு, தாங்கள் இப்போது
முன்வைக்கிற 'மார்க்சியத் திருத்தல்களை'
முன்வைக்கிறார்களா?

இவ்வாறு குறிப்பாகத் தாங்கள் விவாதத்தை முன்கொண்டு
சென்றால், நாங்கள் அதைப் புரிந்துகொள்வது எளிதாக
இருக்கும் என நினைக்கிறேன். இவைபோன்று அடிப்படை
வினாக்களைத் தெளிவாக முன்வைத்து, அவற்றிற்கு விடை
கண்டால் நல்லது என நினைக்கிறேன்
---------------------------------------------------------------------------------------------------


(1) மூத்த மார்க்சிய அறிஞர் ஞானி அவர்களின்
கருத்துக்கு மறுப்பு! (தமிழ் இந்து நேர்காணல்)
பகுதி-1: கட்டுரையின் முன்னுரை
------------------------------------------------------------------------------------
நியூட்டன் அறிவியல் மன்றம்
---------------------------------------------------------------------------------
ஊரிலேன் காணியில்லை உறவுமற் றொருவர் இல்லை
பாரில்நின் பாதமூலம் பற்றிலேன் பரம மூர்த்தி
காரொளி வண்ணனே என்கண்ணனே கதறு கின்றேன்
ஆருளர் களைகண் அம்மா அரங்கமா நகருளானே. 
......தொண்டரடிப் பொடியாழ்வார் (திருமாலை).......

தமிழ் இந்து ஏட்டில் (19.06,2018) மூத்த மார்க்சிய
அறிஞர் கோவை ஞானி அவர்களின் நேர்காணல்
வெளியாகி உள்ளது. சமஸ் என்னும் குட்டி முதலாளித்துவ
அரைகுறையாளர் இந்த நேர்காணலைச் செய்துள்ளார்.

கருத்து வளமும்  கருத்தியல் அனுபவச் செறிவும்
மிகுந்த ஞானி அவர்களிடம் இருந்து நேர்காணல்
என்ற பெயரில் சமஸ் அவர்களால் இவ்வளவு
குறைவாகத்தான் வாசகர்களுக்குத் தர
முடிந்திருக்கிறது என்பது சமசின் சிந்தனைக்
குள்ளத்தனத்தை வெளிப்படுத்தி விடுகிறது.
ஞானியைப் போன்றவர்களை ஒரு மார்க்சியர்
மட்டுமே நேர்காணல் செய்ய இயலும்.

ஆனால் இந்தக் கட்டுரையானது சமஸின் 
நேர்காணலுக்கு அப்பாலும் தேவையான அளவு
சென்று ஞானி அவர்களின்  கருத்துக்களைத்
திறனாய்வு செய்கிறது.

மார்க்சிய லெனினிய மாவோ சிந்தனையை
தொடக்கத்தில் ஏற்றுக் கொண்டு செயல்பட்ட
எஸ் வி ராஜதுரை, அ மார்க்ஸ், ரவிக்குமார்
ஆகியோர் சிறிது காலத்திற்குப் பின், மார்க்சிய
எதிரிகளாகவே மாறினர். இதில் அ மார்க்சும்
ரவிக்குமாரும் apostates of Marxismஆக அறிவித்துக்
கொண்டு, மார்க்சியக் கொள்கைகளுக்குப்
பெருத்த சேதாரத்தை ஏற்படுத்தினர். கொள்ளைக்
கூட்ட கிரிமினல்களின் அமைப்பு முறை
போன்றதே மார்க்சிய லெனினியக் கட்சியின்
அமைப்பு முறை என்று எழுதினார் அ மார்க்ஸ்.

மார்க்சியத்தின் இடத்தில் பின்நவீனத்துவத்தையும்
கட்சி அமைப்புகளின் இடத்தில் NGO
நிறுவனங்களையும் திட்டமிட்டுக்  கொண்டு
வந்து, ஒட்டு மொத்த மார்க்சிய இயக்கத்தை,
கட்சிகளை, தத்துவத்தை சீரழித்தவர்கள்
அ மார்க்சும் ரவிக்குமாரும்.

எஸ் வி ராஜதுரையும் வ கீதாவும் நுட்பமாகச்
செய்ததை அ மார்க்சும் ரவிக்குமாரும்
வெளிச்சத்தில் நாணமின்றிச் செய்தனர்.

இறுதியில் அ மார்க்ஸ் சிறுபான்மை மதவாதத்திலும்,
ரவிக்குமார் தலித்தியத்திலும் எஸ்வியார்
பெரியாரியத்திலும் செட்டிலாகி விட்டனர்.

அ மார்க்ஸ், ரவிக்குமார், எஸ்வியார் ஆகிய மூவரும்
விளைவித்த சேதாரங்களால், பொதுவாக
மார்க்சியமும் குறிப்பாக மார்க்சிய லெனினிய
அமைப்புகளும் பாரதூரமான பாதிப்ப்புக்கு உள்ளாயின.

ஆனால்  பேராசிரியர் எஸ் என் நாகராஜன், ஞானி
ஆகிய இருவரும் முன்னர்க் கூறிய மூவரைப் போன்று,
வெறியோடு மார்க்சியத்தை எதிர்த்து, மார்க்சிய
அமைப்புகளை உடைத்து நொறுக்க வேண்டும்
என்று சங்கல்பம் செய்து கொண்டு செயல்பட்டவர்கள்
அல்லர். அவர்கள் மார்க்சியத்தை விட்டு வெளியேறி
மார்க்சியத்துக்கே எதிராகத் திரும்பிய apostates அல்லர்.

இயன்றவரை மார்க்சியத்துக்குள் நின்று கொண்டு,
மார்க்சியத்தின் சில பல கோட்பாடுகளைக் கேள்விக்கு
உள்ளாக்கிய இவர்கள், தங்களின் சார்பில்
மார்க்சியம் சார்ந்து சில புதிய  முன்மொழிவுகளையும்
அறிமுகம் செய்தனர்.

சான்றாக, 1848ல் மார்க்சும் எங்கல்சும் எழுதிய
கம்யூனிஸ்ட் அறிக்கையைத் திருத்தி எழுதி
காலத்துக்கு ஏற்றவாறு மாற்ற வேண்டும் என்று
முன்மொழிந்தவர் ஞானி. இது விவாதத்துக்கு
உரியது. எனினும் மார்க்சிய அமைப்புகளால்
இதற்கு இன்றுவரை உரிய பதில்
அளிக்கப் படவில்லை.

தமிழ் தேசிய இனத்தின் பண்பாட்டை மார்க்சியர்கள்
புறந்தள்ளியதாகக் குறை கூறும் ஞானி, அவ்வாறு
மார்க்சியர்கள் புறந்தள்ளிய பல்வேறு பண்பாட்டுக்
கூறுகளைப் பட்டியலிட்டார். இது விவாதத்துக்கு
உரியது. ஆயினும் ஞானி முன்வைத்த கருத்துக்கள்
மீது எவ்வித விவாதத்தையும் மார்க்சிய அமைப்புகள்
கட்டமைக்கவில்லை.

இதனால் தைரியம் பெற்ற ஞானி சோதிடம் என்பது
பழந் தமிழரின் மரபு; பண்பாடு என்றும் சோதிடத்தை
மார்க்சியர்கள் கைவிட்டது தவறு என்றும் கூறும்
அளவுக்குச் சென்றார். ஞானியின் அதீதமான
இந்தக் கருத்து விவாதத்துக்கு உரியது அல்ல.
ஏனெனில்  சோதிடம் என்பது முழுப்பொய் என்று
அறிவியல் நிரூபித்து உள்ளது. இது settled position ஆகும்.

பேராசிரியர் எஸ் என் நாகராஜனும் ஞானியும்
மார்க்சியத்தை விட்டு வெளியேறவோ
வெளியேறியதாகவோ அறிவிக்கவோ இல்லை.
இன்னும் மார்க்சியம் என்னும் பெருவெளிக்குள்தான்
அவர்கள் நின்றுகொண்டு இருக்கின்றனர்.

அதிகபட்சம் அவர்களை முன்னாள் மார்க்சிஸ்டுகள்
என்றோ மார்க்சாலஜிஸ்டுகள் (Marxologists) என்றோ
கூற இயலுமே தவிர மார்க்சியத்தின் எதிரிகளாக
வரையறுக்க இயலாது. மார்க்சியத்தைக்
கைகழுவியவர்களாகவும் (apostates) கருத இயலாது.
இதனால் யாப்புறுத்தப் படுவது என்னவெனில்,
ஞானி முன்மொழிந்த கருத்துக்கள்
polemical debateக்கு அருகதை உடையவை என்பதே.

எனவே ஞானியின் கருத்துக்களை ஆராய்ந்து
அவை மார்க்சியத்தில் இருந்து விலகியுள்ள
பட்சத்தில் எவ்வளவு தூரம் விலகியவை என்றும்
மார்க்சியமற்றவை (unmarxist)என்றும்
நிரூபிப்பதே மார்க்சியர்களின் கடமை.

ஞானியை விடுங்கள். மூத்த கம்யூனிஸ்ட் தலைவர்
தா பாண்டியன் கடந்த ஆண்டு ஒரு புத்தகம்
எழுதினார்.இந்தியாவில் மார்க்சியப் பிரயோகம்
குறித்து மிக அடிப்படையான கேள்விகளை
அப்புத்தகத்தில் எழுப்பி இருந்தார்.இதுவரை எந்த
அமைப்பாவது தா பாண்டியனுக்கு மறுப்பு
கொடுத்துள்ளதா? இல்லை.

மூல ஆசான்கள் மார்க்ஸ், எங்கல்ஸ், லெனின்
ஆகியோரின் படைப்புகளில் கணிசமான பகுதி
POLEMICAL DEBATES எனப்படும் மாற்றுக் கருத்து
உடையோரின் கருத்துக்களை எதிர்த்து எழுதிய
பதிலாகவே இருக்கும்.

பேராசிரியர் ஹெர் டூரிங்கின் கருத்துக்களை
மறுத்து எங்கல்ஸ் எழுதிய  மறுப்பு, புருதோனை
எதிர்த்து மார்க்ஸ் எழுதிய தத்துவத்தின் வறுமை,
மாகியவாதிகளை எதிர்த்து, எர்னஸ்ட் மாஹ் போன்ற
விஞ்ஞானிகளின் கருத்துக்களை எதிர்த்து லெனின்
எழுதிய அனுபவவாத விமர்சனம் ஆகிய நூல்கள்
மேற்கூறிய POLEMICAL WRITINGSக்கு சிறந்த
உதாரணம் ஆகும். சீனக்  கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும்
 கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் நடத்திய விவாதங்கள்
மாபெரும் விவாதம் என்ற பெயரில் ஆவணமாக
உள்ளனவே.

ஆனால் 1990 முதல், அதாவது இந்தியாவில் LPG
கொள்கைகள் அறிமுகமான பின்னால், மார்க்சியம்
சித்தாந்த ரீதியாக பெரும் தாக்குதலுக்கு
உள்ளானது. இத்தாக்குதலை முறியடித்து
மார்க்சியத்தின் சரித்தன்மையை நிறுவும் நூல்கள்
ஆயிரக் கணக்கில் எழுதப் பட்டிருக்க வேண்டும்.
இங்கு ஆயிரம் என்பது மிகக் குறைந்த பட்சமான
எண்ணிக்கை. ஆனால் இது நிகழ்ந்ததா? இல்லை.

டூரிங்குக்கு மறுப்பு என்ற எங்கல்சின் நூலைப்
படிப்பதன் பயன் என்ன? ஞானிக்கு மறுப்பு
என்று ஒருநூல் எழுதியிருக்க  வேண்டும் அல்லவா?
தா பாண்டியனுக்கு மறுப்பு என்று ஒரு நூல் எழுதி
இருக்க வேண்டும் அல்லவா?

மிகுந்த பெருமிதத்தோடு சிலர் அல்லது சில
அமைப்புகள் மூலதன வகுப்புகளை எடுத்து
வருகின்றனர். பல கட்சிகளும் பொருள்முதல்வாத
வகுப்புகள் என்ற பெயரில், கல்யாண சுந்தரம்,
பி ராமமூர்த்தி, வி பி சிந்தன் காலத்திய அணில்
ஆணி இலை ஈக்கள் என்று அரிச்சுவடிப் பாடங்களை
நடத்தி வருகிறார்கள். இவையெல்லாம் மிகவும்
பலவீனமான, மெலிந்த, தத்துவார்த்தக் கல்வியில்
அடுத்த கட்டத்துக்கு முன்னேறுவதைப் பற்றிய
சிந்தனையே இல்லாத செக்குமாட்டுத் தன்மை
வாய்ந்த  செயல்பாடுகள்.

இதன் விளைவாக மார்க்சியர்கள் என்று உரிமை
கூறுவோரில் மிகப்பலர், அவர்களின் அமைப்பு
எதுவாயினும், பின்வரும் மூன்று வகையினங்களில்
அடங்கி விடுகின்றனர். (வகையினம் = category.
philosophical category அல்ல).

1) மார்க்சிய மதவாதிகள்:  இஸ்லாம், கிறிஸ்துவம்
போன்று மார்க்சியத்தையும் ஒரு மதமாகக்
கருதுவோர்.

2) மார்க்சியப் பாராயணவாதிகள்: ஆறாம் வகுப்பு
மாணவன் மனப்பாடப் பகுதிச் செய்யுளை
பாராயணம் செய்வது போல, சில மார்க்சிய
மேற்கோள்களை மனப்பாடம் செய்து
ஒப்பிப்பவர்கள்.

3) மார்க்சியச் சொற்காமுகர்கள்: குட்டி முதலாளித்துவ
நுனிப்புல்லர்கள்; அசட்டுத் தனமான பரவச
உணர்வுக்கு ஆட்பட்டு, சில மார்க்சியச் சொற்கள்
தொடர்களை (Marxist jargon) பேச்சிலும் எழுத்திலும்
பயன்படுத்தித் தங்களை மார்க்சியவாதிகளாகக்
காண்பிப்பவர்கள்.

இம்மூன்று பிரிவினரும் மொத்த மார்க்சியர்களின்
எண்ணிக்கையில் ஒரு கணிசமான பகுதியினர்
என்பது கசப்பான உண்மை. எனினும் இவர்களுக்கு
அப்பால் மெய்யான மார்க்சியமும் மார்க்சியர்களும் உயிர்த்துடிப்புடன் செயல்பட்டுக் கொண்டு
இருக்கின்றனர். அதனால்தான் மார்க்சியம் இன்னும்
உயிர் வாழ்கிறது.

என்னதான் இருந்தாலும், நாகராஜனும் ஞானியும்
மார்க்சியத்தைக் கற்றவர்கள். சுயசிந்தனை
உடையவர்கள். சுயசிந்தனை உடையவர்களாக
அவர்கள் இருப்பதே, தமிழ் மார்க்சியச் சூழலில்
அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய  எதிர்ப்பைச் சம்பாதித்துக்
.கொடுக்கும், டெம்ப்ளேட் சிந்தனை (template thinking)
உள்ளவர்களால் சுயசிந்தனையைச் சகித்துக்
கொள்ள முடியாது

நாகராஜன், ஞானி ஆகிய இருவரின்
இதுவரையிலான ஒட்டுமொத்தக்  கருத்துக்களும்
கணக்கில் கொள்ளப்பட்டு அவை
polemical debatesன் வரையறைக்குள் கொண்டு
வரப்பட்டு, உரிய விவாதத்திற்குப் பின்னர்
கணக்குத் தீர்க்கப் பட வேண்டும். தமிழ் இந்து
நேர்காணலில் வந்த செய்திகளை மட்டும் இங்கு
குறிப்பிடவில்லை  கடந்த பல பத்தாண்டுகளாக
இவ்விரு மூத்த அறிஞர்களும் மார்க்சியத்தை
நோக்கி முன்வைத்துள்ள விமர்சனங்கள்
அனைத்துக்கும் பதில் சொல்லியாக வேண்டும்.

.அதற்கு மாறாக, வசைகளை அவதூறுகளை
வீசுவதும், கூட்டமாகப் பலர் சேர்ந்து இருக்கிற
காரணத்தால்  தைரியம் பெற்று, ஞானிக்கும்
நாகராஜனுக்கும்  தர்ம அடி போடுவதும் மார்க்சியச்
செயல்பாடு ஆகாது.

அலசி ஆராய்ந்து பார்க்கையில், ஞானி நாகராஜன்
இருவரும் முன்வைத்த கருத்துக்கள் எந்த அளவுக்கு
மார்க்சியர்களால் மறுக்கப் பட்டுள்ளன என்ற
கேள்விக்கு விடையாக தர்ம அடிகளே காணக்
கிடைக்கின்றன.

பின்குறிப்பு:
------------------------
1) இதுவரை நீங்கள் படித்தது இந்தக் கட்டுரையின்
முன்னுரையைத்தான். கட்டுரையின் சாரமான
"ஞானிக்கு மறுப்பு" என்பது அடுத்த பகுதியாக
வெளிவரும்.

2) தலைப்பில் உள்ள பாடல் சமஸின் நேர்காணலில்
குறிப்பிடப்பட்டது. பாடலின் முதல் வரியை மட்டும்
குறிப்பிட்ட சமஸ் முழுப்பாடலையும் தரவில்லை.
வாசகர்களின் வசதிக்காக முழுப்பாடலும் இங்கு
தரப்பட்டு உள்ளது.

3) Apostate =  தம்முடைய மதத்தையோ  கட்சியையோ
விட்டு விலகியவர்.
polemical debate = ஒரு குறிப்பிட்ட கருத்தை அல்லது
கொள்கையை தீவிரமாக ஆதரித்தோ அல்லது
எதிர்த்தோ இரு  தரப்பினர் நடத்தும் விவாதம்.

Template = ஒரு குறிப்பிட்ட மாடலைப் பின்பற்றி
அடுத்தடுத்து உருவாக்க வசதியான ஒரு
பிரேம் (frame)
--------------------------------------------------------------------------------------
தொடரும், அடுத்து:கட்டுரையின் 2ஆம் பகுதி.
*********************************************************


  


  
 
    

    

வியாழன், 21 ஜூன், 2018

1) ராஜிவ் படுகொலை கட்டுரைகள் தொகுப்பு-1
-----------------------------------------------------------------------------------
சோனியாவுக்கும் சுப்பிரமணியம் சுவாமிக்கும்
ராஜிவ் கொலைச் சதியில் பங்கு உண்டா?
ராஜிவ் படுகொலையில் யாருக்கெல்லாம்
பங்கு உண்டு? யாருக்கெல்லாம் பங்கு இல்லை?
---------------------------------------------------------------------------------------
நியூட்டன் அறிவியல் மன்றம்
-------------------------------------------------------------------------------------
ராஜிவ் படுகொலை செய்யப் பட்டபோது அவருக்கு
வயது 47தான். உயிரோடு இருந்திருந்தால் இன்றைக்கு
அவருக்கு 74 வயது ஆகி இருக்கும்.
ராஜிவ் படுகொலையில் ஜெயலலிதாவுக்குப்
பங்கு உண்டு என்று ஒரு அபத்தமான கருத்து
நிலவியது; இன்றும் நிலவுகிறது. மே 21 ஸ்ரீபெரும்புதூர்
கூட்டத்தில் ஏன் ஜெயா பங்கேற்கவில்லை என்று
கேள்வி கேட்கிறது குட்டி முதலாளித்துவம்.
மே 21 அன்று பொண்டாட்டியோடு படுக்காதவன்
எல்லாம் பொண்டாட்டியைக் கொல்லப் போகிறான்
என்பது மாதிரியான ஒரு அபத்தமான தர்க்கம் இது.
அதிமுக ஒரு கட்சி. காங்கிரசும் ஒரு கட்சி. இரண்டும்
கூட்டணி வைத்து இருந்தாலும், தனித்தனியாகவும்
கூட்டம் போடுவார்கள்; சேர்ந்தும் கூட்டம்
போடுவார்கள். இதெல்லாம் அந்தந்தக்
கட்சிகளின் உரிமை, சௌகரியம் முதலியவற்றைப்
பொறுத்தது. இதை வைத்துக் கொண்டு
ஜெயலலிதாவுக்கு ராஜிவ் கொலைச் சதியில்
பங்குண்டு என்பவன் மிகப்பெரிய மன நோயாளி.
அடுத்து கலைஞர். கலைஞர்தான் புலிகளோடு
சேர்ந்து கொண்டு ராஜீவைக் கொன்று விட்டார்
என்ற பிரச்சாரத்தை அதிமுக, காங்கிரஸ் இரு
கட்சிகளும் முழுவீச்சில் நடத்தின. திமுக அக்கினிப்
பிரவேசம் செய்து தன்னை நிரூபிக்க வேண்டும்
என்று பேசினார் வாழப்பாடி. மு க ஸ்டாலினுக்கு
கொலைச்சதி பற்றித் தெரியும் என்று பேசியவர்
வாழப்பாடி.
மே 21ல் ஸ்ரீபெரும்புதூரில் நடக்க இருந்த
கூட்டத்தை திமுக ரத்து செய்தது ஏன் என்ற கேள்வி
எல்லாத் தரப்பில் இருந்தும் கலைஞரை நோக்கி
வீசப்பட்டது. ஒரே நாளில் ஒரே ஊரில் திமுக,
காங்கிரஸ் இரு கட்சிகளின் கூட்டம் என்றால்
ஏற்படும் உராய்வைத் தவிர்க்கும் (to avoid friction)
நோக்கில் இயல்பாக கலைஞர் எடுத்த முடிவு
அவரைப் பெரும் சங்கடத்தில் தள்ளியது.
எனவே பிரச்சினைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க,
ஆளுநர் பீஷ்ம நாராயண் சிங் சொல்லியதால்தான்
கூட்டத்தை ரத்து செய்தேன் என்று கலைஞர்
சாமர்த்தியமாக அறிவித்தார். ஆனால் ஆளுநர்
பீஷ்ம நாராயண் சிங்கோ தான் கலைஞரிடம்
அப்படிச் சொல்லவில்லை என்று கூறி கலைஞரை
மேலும் சங்கடத்தில் மாட்டி வைத்து விட்டார்.
உண்மையில் ராஜிவ் கொலையில் கலைஞருக்குப்
பங்கு உண்டா? கொலை பற்றி அவருக்கு முன்பே
தெரியுமா?
ஆபிரஹாம் லிங்கன் கொலையில் கலைஞருக்குப்
பங்கு உண்டு என்பது எவ்வளவு உண்மையோ
அந்த அளவுக்கு உண்மைதான் ராஜிவ் கொலையில்
கலைஞருக்குப் பங்கு உண்டு என்பதும்.
வாசகர்கள் கவனத்திற்கு:
ஆபிரஹாம் லிங்கன் கொலையுண்டது 1865ல்.
கலைஞர் பிறந்தது 1924ல். அதாவது லிங்கன்
கொலை நடந்து 58 ஆண்டு கழித்து கலைஞர்
பிறந்துள்ளார். கலைஞரின் தந்தை முத்துவேலரே
அப்போது பிறந்திருக்கவில்லை!
இருந்தாலும், ராஜிவ் கொலையில் கலைஞருக்குப்
பங்கு உண்டு; ஜெயலலிதாவுக்குப் பங்கு உண்டு
என்று பிதற்றிக் கொண்டு திரியும் தற்குறிகள்
தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே உண்டு.
அடுத்து டாக்டர் சுப்பிரமணியம் சுவாமிக்குப்
பங்கு உண்டா என்பது ஒரு கேள்வி. 28 ஆண்டுகளாக
உயிரோடு இருக்கும் கேள்வி. கேள்வி கேட்டு வாயை
மூடுவதற்கு முன்பே, உண்டு உண்டு என்று கோரஸாக
குட்டி முதலாளித்துவம் பதில் சொல்லும். தமிழ்நாட்டில்
பின் எப்படிப் பதில் வரும்!
சு சுவாமிக்கு எத்தகைய பங்கும் கிடையாது என்பதே
உண்மை. சந்தேகம் பலருக்கு இருக்கலாம்.
ஆனால் ஒருபோதும் சந்தேகமானது நிரூபணத்தின்
இடத்தை எடுத்துக் கொள்ள முடியாது என்று
ஒரு ஆங்கிலப் பழமொழி உண்டு.
(The suspicion can not take the place of proof).
சந்திரா சாமிக்கு நெருக்கமானவர்கள் என்றால்
அது சந்திர சேகரும் நரசிம்மராவும்தான்.சு சுவாமி
நெருக்கமானவர் அல்ல. சந்திரா சாமியைப்
பொறுத்த மட்டில், சு சுவாமி ஒரு Guest; அவ்வளவுதான்.
வீட்டுக்கு வந்து ஒரு காப்பி சாப்பிட்டு விட்டுப்
போகலாம்; அவ்வளவுதான்.
எல்லா விஷயங்களையும் சந்திரா சாமியானவர்
சு சுவாமியிடம் பகிர்ந்து கொள்ள மாட்டார்.
அவரிடம் இருந்து ஒன்றிரண்டு விஷயங்களைத்
தெரிந்து கொண்டு, அவர் சொல்லாத விஷயத்தையும்
யூகித்துச் சொல்லும் சு சுவாமி தன்னை மிகவும்
சக்தி வாய்ந்த மனிதராகக் காட்டிக் கொள்வார்.
உண்மையில் சு சுவாமி ஒரு வெத்து வெட்டு.
ராஜீவைக் கொல்லும் அளவுக்கு அவருக்கு சக்தி
இருக்குமானால், அதன் பிறகு அவர் அமைச்சராகி
இருப்பார். தொடர்ந்து அமைச்சராக இருந்து
கொண்டே இருப்பார்.
ஆனால் கடைசியாக அவர் அமைச்சராக இருந்தது
ஜூன் 1991ல். அதாவது சந்திரசேகர் பிரதமராக
இருந்தபோது சுவாமி அமைச்சராக இருந்தார்.
அதன் பிறகு இன்று வரை அவர் அமைச்சராக
முடியவில்லை.
அமைச்சரை விடுங்கள். எம்பி பதவி பற்றிப்
பார்ப்போம். இந்தியாவில் தேசிய அரசியலில்
உள்ள ஒரு அரசியல்வாதி எம்பியாக இருந்தால்
மட்டுமே மதிப்பு. அது மட்டுமல்ல, எம்பியாக
இருந்தால் மட்டுமே காரியம் சாதிக்க முடியும்.
இல்லாவிட்டால் மயிருக்குச் சமம்.
சு சுவாமி கடைசியாக எப்போது எம்பியாக
இருந்தார்? 1998-99ல் மதுரை எம்பியாக இருந்தார்.
அதன் பிறகு, ஒரு எம்பியாக ஆவதற்காக நாய்
படாத பாடு பட்டார். முடியவில்லை. 1999ல்
இருந்து 2016 வரை 17 ஆண்டுகள் சு சுவாமி
எம்பியாகக் கூட இல்லை.
2014ல் பாஜக ஆட்சி வந்ததும் மோடியிடம் எம்பி
பதவி கேட்டு காவடி தூக்கினார். மோடிக்கு
இவருக்கு ஒரு எம்பி பதவி அழ விருப்பமில்லை.
கடைசியில் வேறு வழியின்றி, 2016ல் கேவலம்
ஒரு நியமன எம்பி பதவியைக் கொடுத்தார்.
சினிமா நடிகர்கள் சிவாஜி கணேசன், நடிகை
,நர்கீஸ்,கிரிக்கெட்டின் டெண்டுல்கர்
போன்றவர்களுக்கு ஒரு கெளரவத்திற்காகக்
கொடுக்கும் ராஜ்யசபா நியமன எம்பி பதவியை
பெருத்த முயற்சிக்குப் பின்னர் சு சுவாமி அடைந்து
இருக்கிறார்.இதுதான் சுவாமியின் அந்தஸ்து.
நியமன எம்பியாக இருந்ததால், கடந்த ஜனாதிபதி
தேர்தலில் சுவாமி வாக்களிக்கவில்லை
(NOT eligible to vote).
ராஜிவ் கொலைச்சதியில் சுவாமிக்குப் பங்கு
இருக்குமானால், இந்திய அரசியலில் இவர்
புறக்கணிக்க முடியாத சக்தியாகி இருப்பார்.
ஆனால் இவரோ ஒரு எம்பி பதவிக்கு 17 வருஷம்
ஏங்கிக்கிடந்தார்.சிந்திக்கும் திறன் உள்ளவர்கள்
இதைப் புரிந்து கொள்ள முடியும்.
ஆக ராஜிவ் கொலையில் சு சுவாமிக்குப் பங்கு
எதுவும் இல்லை என்பதைத் தர்க்க ரீதியாக
நிரூபித்து இருக்கிறேன்.
கலைஞர், ஜெயலலிதா, சு சுவாமி ஆகிய
மூவருக்கும் ராஜிவ் படுகொலையில் எந்தத்
தொடர்பும் இல்லை. இந்த உண்மை இங்கே
நிரூபிக்கப் பட்டு இருக்கிறது.
இது கட்டுரை அல்ல. இது தீர்ப்பு. 28 வருஷத்துக்கு
முன்னால் சொன்ன முட்டாள்தனமான கருத்தை
இன்றைக்கும் சொல்லிக் கொண்டு இருப்பது
என்னுடைய இந்தத் தீர்ப்பின் மூலமாக முடிவுக்கு
வரட்டும்.
இதையும் மீறி, எந்த முட்டாளாவது கலைஞருக்குப்
பங்கு, சுவாமிக்குப் பங்கு என்று பிதற்றிக்
கொண்டிருந்தால் ...............
வேண்டாம், நான் சாபம் விடக் கூடாது. என்னுடைய
சாபம் உடனே பலித்து விடும்.
----------------------------------------------------------------------------------------
தொடரும்
அடுத்து: சோனியா, வாழப்பாடி, மூப்பனார்,
குமரன் பத்மநாபன்

கலைஞர் திமுகவின் தலைவர் மட்டுமல்ல,
கோடிக்கணக்கான சூத்திர மக்களின் தலைவரும் கூட.
கலைஞரை ஆதரித்தோ அல்லது எதிர்த்தோ
எழுதாமல் கடந்த  70 ஆண்டு கால தமிழக
வரலாற்றை எழுத முடியாது. ஆனால் ஜெயலலிதா
அப்படி அல்ல. அவர் ஒரு மூன்றாம் பிறையைப்
போல குறுகிய காலமே அரசியலில் இருந்து மறைந்து
விட்டவர்.

கலைஞர் என்னும் அடைமொழி திமுகவினரால்
மட்டும் சொல்லப் படுவதில்லை. மொத்தத் தமிழகமும்
அதைச் சொல்கிறது. அது போல மொத்தத் தமிழகமும்
ஏற்றுக்கொண்டு சொல்லக்கூடிய அடைமொழி
எதுவும் ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு இல்லை.

இதுதான் நிலவரம். இதில் பாரபட்சம் எதுவும் இல்லை.

பின்குறிப்பு: மறைந்த எம்ஜியார் தன் இறுதி மூச்சு
நிற்கும்வரை கலைஞரை என்ன சொல்லி அழைத்தார்?
நண்பர் கலைஞர் கருணாநிதி என்றுதானே
அழைத்தார்! ஜெயலலிதாவிடம் உள்ள பார்ப்பனத்
திமிர் எம்ஜியாரிடம் கிடையாது. ஏனெனில்
எம்ஜியாரும் ஒரு சூத்திரர்.      
சோனியாவுக்கும் சுப்பிரமணியம் சுவாமிக்கும்
ராஜிவ் கொலைச் சதியில் பங்கு உண்டா?
ராஜிவ் படுகொலையில் யாருக்கெல்லாம்
பங்கு உண்டு? யாருக்கெல்லாம் பங்கு இல்லை?
---------------------------------------------------------------------------------------
நியூட்டன் அறிவியல் மன்றம்
-------------------------------------------------------------------------------------
ராஜிவ் படுகொலை செய்யப் பட்டபோது அவருக்கு
வயது 47தான். உயிரோடு இருந்திருந்தால் இன்றைக்கு
அவருக்கு 74 வயது ஆகி இருக்கும்.

ராஜிவ் படுகொலையில் ஜெயலலிதாவுக்குப்
பங்கு உண்டு என்று ஒரு அபத்தமான கருத்து
நிலவியது; இன்றும் நிலவுகிறது. மே 21 ஸ்ரீபெரும்புதூர்
கூட்டத்தில் ஏன் ஜெயா பங்கேற்கவில்லை என்று
கேள்வி கேட்கிறது குட்டி முதலாளித்துவம்.

மே 21 அன்று பொண்டாட்டியோடு படுக்காதவன்
எல்லாம் பொண்டாட்டியைக் கொல்லப் போகிறான்
என்பது மாதிரியான ஒரு அபத்தமான தர்க்கம் இது.

அதிமுக ஒரு கட்சி. காங்கிரசும் ஒரு கட்சி. இரண்டும்
கூட்டணி வைத்து இருந்தாலும், தனித்தனியாகவும்
கூட்டம் போடுவார்கள்; சேர்ந்தும் கூட்டம்
போடுவார்கள். இதெல்லாம் அந்தந்தக்
கட்சிகளின் உரிமை, சௌகரியம் முதலியவற்றைப்
பொறுத்தது. இதை வைத்துக் கொண்டு
ஜெயலலிதாவுக்கு ராஜிவ் கொலைச் சதியில்
பங்குண்டு என்பவன் மிகப்பெரிய மன நோயாளி.

அடுத்து கலைஞர். கலைஞர்தான் புலிகளோடு
சேர்ந்து கொண்டு ராஜீவைக் கொன்று விட்டார்
என்ற பிரச்சாரத்தை அதிமுக, காங்கிரஸ் இரு
கட்சிகளும் முழுவீச்சில் நடத்தின. திமுக அக்கினிப்
பிரவேசம் செய்து  தன்னை நிரூபிக்க வேண்டும்
என்று பேசினார் வாழப்பாடி. மு க ஸ்டாலினுக்கு
கொலைச்சதி பற்றித் தெரியும் என்று பேசியவர்
வாழப்பாடி.

மே 21ல் ஸ்ரீபெரும்புதூரில் நடக்க இருந்த
கூட்டத்தை திமுக ரத்து செய்தது ஏன் என்ற கேள்வி
எல்லாத் தரப்பில் இருந்தும் கலைஞரை நோக்கி
வீசப்பட்டது. ஒரே நாளில் ஒரே ஊரில் திமுக,
காங்கிரஸ் இரு கட்சிகளின் கூட்டம் என்றால்
ஏற்படும் உராய்வைத் தவிர்க்கும் (to avoid friction)
நோக்கில் இயல்பாக கலைஞர் எடுத்த முடிவு
அவரைப் பெரும் சங்கடத்தில் தள்ளியது.

எனவே பிரச்சினைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க,
ஆளுநர் பீஷ்ம நாராயண் சிங் சொல்லியதால்தான்
கூட்டத்தை ரத்து செய்தேன் என்று கலைஞர்
சாமர்த்தியமாக அறிவித்தார். ஆனால் ஆளுநர்
பீஷ்ம நாராயண் சிங்கோ தான் கலைஞரிடம்
அப்படிச் சொல்லவில்லை என்று கூறி கலைஞரை
மேலும் சங்கடத்தில் மாட்டி வைத்து விட்டார்.

உண்மையில் ராஜிவ் கொலையில் கலைஞருக்குப்
பங்கு உண்டா? கொலை பற்றி அவருக்கு முன்பே
தெரியுமா?

ஆபிரஹாம் லிங்கன் கொலையில் கலைஞருக்குப்
பங்கு உண்டு என்பது எவ்வளவு உண்மையோ
அந்த அளவுக்கு உண்மைதான் ராஜிவ் கொலையில்
கலைஞருக்குப் பங்கு உண்டு என்பதும்.

வாசகர்கள் கவனத்திற்கு:
ஆபிரஹாம் லிங்கன் கொலையுண்டது 1865ல்.
கலைஞர் பிறந்தது 1924ல். அதாவது லிங்கன்
கொலை நடந்து 58 ஆண்டு கழித்து கலைஞர்
பிறந்துள்ளார். கலைஞரின் தந்தை முத்துவேலரே
அப்போது பிறந்திருக்கவில்லை!

இருந்தாலும், ராஜிவ் கொலையில் கலைஞருக்குப்
பங்கு உண்டு; ஜெயலலிதாவுக்குப் பங்கு உண்டு
என்று பிதற்றிக் கொண்டு திரியும்  தற்குறிகள்
தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே உண்டு.

அடுத்து டாக்டர் சுப்பிரமணியம் சுவாமிக்குப்
பங்கு உண்டா என்பது ஒரு கேள்வி. 28 ஆண்டுகளாக
உயிரோடு இருக்கும் கேள்வி. கேள்வி கேட்டு வாயை
மூடுவதற்கு முன்பே, உண்டு உண்டு என்று கோரஸாக
குட்டி முதலாளித்துவம் பதில் சொல்லும். தமிழ்நாட்டில்
பின் எப்படிப் பதில் வரும்!

சு சுவாமிக்கு எத்தகைய பங்கும் கிடையாது என்பதே
உண்மை. சந்தேகம் பலருக்கு இருக்கலாம்.
ஆனால் ஒருபோதும் சந்தேகமானது நிரூபணத்தின்
இடத்தை எடுத்துக் கொள்ள முடியாது என்று
ஒரு ஆங்கிலப் பழமொழி உண்டு.
(The suspicion can not take the place of proof).

சந்திரா சாமிக்கு நெருக்கமானவர்கள் என்றால்
அது சந்திர சேகரும் நரசிம்மராவும்தான்.சு சுவாமி
நெருக்கமானவர் அல்ல. சந்திரா சாமியைப்
பொறுத்த மட்டில், சு சுவாமி ஒரு Guest; அவ்வளவுதான்.
வீட்டுக்கு வந்து ஒரு காப்பி சாப்பிட்டு விட்டுப்
போகலாம்; அவ்வளவுதான்.

எல்லா விஷயங்களையும் சந்திரா சாமியானவர்
சு சுவாமியிடம் பகிர்ந்து கொள்ள மாட்டார்.
அவரிடம் இருந்து ஒன்றிரண்டு விஷயங்களைத்
தெரிந்து கொண்டு, அவர் சொல்லாத விஷயத்தையும்
யூகித்துச் சொல்லும் சு சுவாமி தன்னை மிகவும்
சக்தி வாய்ந்த மனிதராகக் காட்டிக் கொள்வார்.

உண்மையில் சு சுவாமி ஒரு வெத்து வெட்டு.
ராஜீவைக் கொல்லும் அளவுக்கு அவருக்கு சக்தி
இருக்குமானால், அதன் பிறகு அவர் அமைச்சராகி
இருப்பார். தொடர்ந்து அமைச்சராக இருந்து
கொண்டே இருப்பார்.

ஆனால் கடைசியாக அவர் அமைச்சராக இருந்தது
ஜூன் 1991ல். அதாவது சந்திரசேகர் பிரதமராக
இருந்தபோது சுவாமி அமைச்சராக இருந்தார்.
அதன் பிறகு இன்று வரை அவர் அமைச்சராக
முடியவில்லை.

அமைச்சரை விடுங்கள். எம்பி பதவி பற்றிப்
பார்ப்போம். இந்தியாவில் தேசிய அரசியலில்
உள்ள ஒரு அரசியல்வாதி எம்பியாக இருந்தால்
மட்டுமே மதிப்பு. அது மட்டுமல்ல, எம்பியாக
இருந்தால் மட்டுமே காரியம் சாதிக்க முடியும்.
இல்லாவிட்டால் மயிருக்குச் சமம்.

சு சுவாமி கடைசியாக எப்போது எம்பியாக
இருந்தார்? 1998-99ல் மதுரை எம்பியாக இருந்தார்.
அதன் பிறகு, ஒரு எம்பியாக ஆவதற்காக நாய்
படாத பாடு பட்டார். முடியவில்லை. 1999ல்
இருந்து 2016 வரை 17 ஆண்டுகள் சு சுவாமி
எம்பியாகக் கூட இல்லை.

2014ல் பாஜக ஆட்சி வந்ததும் மோடியிடம் எம்பி
பதவி கேட்டு காவடி தூக்கினார். மோடிக்கு
இவருக்கு ஒரு எம்பி பதவி அழ விருப்பமில்லை.
கடைசியில் வேறு வழியின்றி, 2016ல் கேவலம்
ஒரு நியமன எம்பி பதவியைக் கொடுத்தார்.
சினிமா நடிகர்கள் சிவாஜி கணேசன், நடிகை
,நர்கீஸ்,கிரிக்கெட்டின் டெண்டுல்கர்
போன்றவர்களுக்கு ஒரு கெளரவத்திற்காகக்
கொடுக்கும் ராஜ்யசபா நியமன எம்பி பதவியை
பெருத்த முயற்சிக்குப் பின்னர் சு சுவாமி அடைந்து
இருக்கிறார்.இதுதான் சுவாமியின் அந்தஸ்து.
நியமன எம்பியாக இருந்ததால், கடந்த  ஜனாதிபதி
தேர்தலில் சுவாமி வாக்களிக்கவில்லை
(NOT eligible to vote). 

ராஜிவ் கொலைச்சதியில் சுவாமிக்குப் பங்கு
இருக்குமானால், இந்திய அரசியலில் இவர்
புறக்கணிக்க முடியாத சக்தியாகி இருப்பார்.
ஆனால் இவரோ ஒரு எம்பி பதவிக்கு 17 வருஷம்
ஏங்கிக்கிடந்தார்.சிந்திக்கும் திறன் உள்ளவர்கள்
இதைப் புரிந்து கொள்ள முடியும்.

ஆக ராஜிவ் கொலையில் சு சுவாமிக்குப் பங்கு
எதுவும் இல்லை என்பதைத் தர்க்க ரீதியாக
நிரூபித்து இருக்கிறேன்.

கலைஞர், ஜெயலலிதா, சு சுவாமி ஆகிய
மூவருக்கும் ராஜிவ் படுகொலையில் எந்தத்
தொடர்பும் இல்லை. இந்த உண்மை இங்கே
நிரூபிக்கப் பட்டு இருக்கிறது.

இது கட்டுரை அல்ல. இது தீர்ப்பு. 28 வருஷத்துக்கு
முன்னால் சொன்ன முட்டாள்தனமான கருத்தை
இன்றைக்கும் சொல்லிக் கொண்டு இருப்பது
என்னுடைய இந்தத் தீர்ப்பின் மூலமாக முடிவுக்கு
வரட்டும்.

இதையும் மீறி, எந்த முட்டாளாவது கலைஞருக்குப்
பங்கு, சுவாமிக்குப் பங்கு என்று பிதற்றிக்
கொண்டிருந்தால் ...............
வேண்டாம், நான் சாபம் விடக் கூடாது. என்னுடைய
சாபம் உடனே பலித்து விடும்.
----------------------------------------------------------------------------------------
தொடரும்
அடுத்து: சோனியா, வாழப்பாடி, மூப்பனார்,
குமரன் பத்மநாபன்.
******************************************************************

ராஜிவ் படுகொலை பற்றிய எமது கட்டுரைத்
தொடரில் முன்வைத்த வாதங்கள், தர்க்கங்களை
இதுவரை எவர் ஒருவரும் மறுக்கவில்லை. ஏனெனில்
மறுப்பதற்கு இடம் தராத மிகவும் காத்திரமான
வலுவான தர்க்கங்கள் அவை. அவை உண்மையை
எடுத்துக் கூறுவதோடு நில்லாமல், உண்மையை
நிரூபிக்கவும் செய்கின்றன.இதற்கு பதிலளிக்க
வக்கற்ற நிலையில் எவரேனும் அவதூறுகளையோ
வசையையோ முன்வைத்து விட்டுத்
தப்பிக்கலாம் என்று நினைத்தால் அது முடியாது.
அத்தகையவர்களின் முதுகெலும்புகள்
குறிக்கப்படும்.