சனி, 10 அக்டோபர், 2015

நியூட்டன் அறிவியல் மன்றம்
If a light ray happens to pass close to sun  
it will be forced to bend in order to follow the curved spacetime around it, 
as it cannot travel anywhere else: 
it has to comply with the warps of the spacetime and 
cannot just “detach” from it, as there’s nothing else, “outside” it.
சூரியனில் இருந்து புறப்படும் ஒளி
பூமியை வந்தடைய 500 வினாடி ஆகிறது.
**
சூரியன்-பூமி தூரம் = 15 கோடி கி.மீ
ஒளியின் வேகம் + 3 லட்சம் கி.மீ/ வினாடி
எனவே, காலம் = 500 வினாடி. 

வெள்ளி, 9 அக்டோபர், 2015

ஈர்ப்புவிசைக் கோட்பாடு:
-----------------------------------------------------------
நியூட்டன்:  ஈர்ப்பு என்பது ஒரு விசை.(GRAVITY IS A FORCE)

ஐன்ஸ்டின்: ஈர்ப்பு என்பது ஒரு விசை அல்ல. (NOT A FORCE)     
ஐன்ஸ்டீன் வழங்கிய
இரண்டு சார்பியல் கோட்பாடுகள்:
-------------------------------------------------------
1) சிறப்புச் சார்பியல் கோட்பாடு (ஆண்டு: 1905)
2) பொதுச் சார்பியல் கோட்பாடு (ஆண்டு: 1915)

நியூட்டன் அறிவியல் மன்றம்
வழங்கும்
பொதுச் சார்பியல் கோட்பாட்டின்
நூற்றாண்டு (1915-2015).
மோடி பிரதமராக வந்தது போன ஆண்டில்தான், 2014இல்தான்.
ஆனால், உ.பி.யில் யாதவ்களின் தலித் எதிர்ப்பு அரசியல்
நீண்ட வரலாற்றைக் கொண்டது. முதன் முதலில், உபியில்
முலாயம் முதல்வராக வந்தது முதல் யாதவ்களின்
தலித்களுக்கு எதிரான வன்முறை அரசியல், நன்கு
வளர்ந்து தன்னை வெகுவாக நிலைநிறுத்திக் கொண்டுள்ளது.
**
மாயாபதி ஆட்சியின்போது கூட, யாதவ்களின் தலித்-எதிர்ப்பு
அரசியலை ஒழிக்க முடியவில்லை.  ஓரளவு கட்டுப் படுத்தி
வைத்து இருந்தார் அவ்வளவே.
**
எனவே மிகக் கொடிய சாதிவெறிக் கயவன் முலாயம்சிங்கைக்
கண்டிக்க முயலாமல் அவனுக்கு வக்காலத்து வாங்குவது
இழிவானது.