சனி, 14 மே, 2022

 இந்த ஃபார்முலாவை கண்டுபிடித்தவர் யார் என்று தெரியவில்லை.

1) உங்கள் மொபைல் எண்ணின் கடைசி இலக்கத்தை எடுத்துக்குங்க.
2) அந்த எண்ணை 2 ஆல் பெருக்கவும்
3) அந்த எண்ணுடன் 5 ஐ கூட்டவும்.
4) கூட்டி வரும் எண்ணை 50 ஆல் பெருக்கவும்
5) நீங்கள் பெறும் எண்ணுடன் 1772 ஐ கூட்டவும்
6) பெறப்பட்ட எண்ணிலிருந்து உங்கள் பிறந்த ஆண்டைக் கழிக்கவும்
7) நீங்கள் 3 இலக்கங்களைப் பெறுவீர்கள். முதலாவது உங்கள் மொபைல் எண்ணின் கடைசி இலக்கம்.
மற்ற இரண்டு உங்கள் வயது.

6
12
17
850
1772 + 850 = 2622
2622-1953 = 669
----------------------------------

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக