வியாழன், 28 ஜனவரி, 2016

இந்திய அதிகாரிகள் சங்கத்தில் அறிவியல் கூட்டம்!
---------------------------------------------------------------------------------
பிரபஞ்சத்தின் புதிர்கள் என்ற பொருளில்
நியூட்டன் அறிவியல் மன்றம் உரை (சென்னை, 23.01.2016)
தலைமை: திரு. P.R.சம்பத் IAS (ஒய்வு)
இது ஒரு Power point presentation.    

Would it ever be possible to travel to the past or would it be possible for us to look in the past as shown in the Interstellar movie?

2 Answers
Omkar Devasthali
Omkar DevasthaliHollywood freak, gym lover & more
69 Views
It could be possible but our present technology needs way much improvements. Which will help us to know about more dimensions than we already knew & to use it as resources.
If one will be able to cross the event horizon and succeeds to transmit more informational data about singularity of black hole, there are chances we would be able to understand how to use time and gravity as a functional unit.
--------------------------------------------------------------------------------------------

In the movie Interstellar, how did Cooper use the gravity anomaly to find the location of NASA?

Was the dirt piled up by himself as a ghost?
2 Answers
Boddhayan Bhowmick
Boddhayan BhowmickLooking for creative ways of problem solving
653 Views
Interstellar begins on a farm somewhere in USA, where Cooper lives with his children Murph and Tom. Murph believes that their house is haunted by a ghost, which constantly pushes books off of Murph’s seemingly well-organized bookshelf. Cooper assures Murph that ghosts do not exist.

But then there is a gigantic dust storm. The dust storms are caused by the Blight, a plague that has killed Earth’s crops. During the dust storm, Murph accidentally leaves her window open and the dust begins to accumulate on her floor in a pattern that resembles Morse code. Cooper thinks that what’s happening inside of Murph’s room isn't supernatural; it’s just a strange gravitational anomaly. An anomaly which writes the coordinates of the local top-secret NASA headquarters in Morse code.
Cooper, being the explorer he is, decides to track down the coordinates and sets off alone to find the unknown. Murph tags along him unobtrusively and finally the coordinates takes the father-daughter duo at the local top-secret NASA headquarters.

- Spoiler alert -

At the end it was shown that the coordinates were sent by a future version of Cooper himself, who was trapped in a tesseract created by 5D humans. He used Gravitational anomaly to communicate with Murph through a series of binary codes.
------------------------------------------------------------------------------------------

Interstellar (2014 movie)Why didn't anyone from the Cooper station go through the wormhole to visit the planets? What did the solving of the gravity equation bring?

Spoiler.
.
No one has gone through the wormhole to visit/rescue Amelia yet. They were only just finishing the construction of new Ranger spaceships.

What did the control of gravity bring? Cheap spaceflight, such that they could start the process of escaping Earth and and The Blight virus that was destroying crops. There they can reseed space station gardens with seeds for the seed vault.

It was only about 90 years since Coop left. The process of leaving Earth is still undeway. Earth wasn't scheduled to "die" from starvation and suffocation for a full generation, so it seems they escaped just in time.
From what I understood, people on earth don't know about Amilea  being on Edmund's planet or anything else for that matter about the whole exploration since no information was relayed back to earth. For people on earth, those guys left years ago, never returned, lost in space. 
The only communication was Cooper to his daughter in her room, but again, for her, it 
was an extension of a what she felt since her childhood. All she knows is that its her father was trying to communicate using Morse code/binary. Cooper provided the readings/observations of Black hole to her but never told her the complete story of exploration.
Only once Cooper was found he would have explained the whole thing and then he started to rescue/meet Amilea .

As explained by many, solving singularity/gravity equation helped Plan A.
-----------------
Dude, you are spreading the wrong information. Here's the exact quote taken from the link you posted "The idea in EARLIER DRAFTS OF THE SCRIPT was that Cooper returns to a  human species that has taken that first step out and is beginning to  prepare for the next step. But the one thing you know about wormholes  is, they're not real. Wormholes don't exist because the only way they  would exist is if they were seeded with exotic material created by an  intelligence far beyond our own. Something would have to make one. So  the idea with the film was that it was a wormhole that leads us to a  place that creates an opportunity for us and then disappears. By the end  of Cooper's journey, the wormhole is gone. It's up to us now to  undertake the massive journey of spreading out across the face of our  galaxy. Brand is still somewhere out there on the far side of the  wormhole. The wormhole has disappeared entirely. It's gone."
inter stellar story
-----------------------------
In near future, earth is getting polluted and exhausted of resources due to which there are frequent dust storms which resulted in extinction of crops like wheat, rice etc. Corn was the one of the last one. In a time where they needed farmers more than engineers their only hopes for survival depends on either saving the crops with bio-technology or finding a place for humans on some another planet. The 2nd possibility is what is shown in the movie where mankind is struggling to find another inhabitable planet nearby. 
Now even this plan has further 2 plans, first is finding a planet suitable for human life and the second is taking the varied gene culture of humans to another planet and grow them there leaving all humans behind. The 2nd option was what professor (old guy) was thinking about.
Now the thing where this movie becomes complex is when you see the ghosts and gravitational anomaly in murph's room. This movie dealt with a kind of time travel paradox known as predestination paradox in which a person travels back in time in order to prevent some event but accidently results in triggering the very same event. This kind of paradox is also seen in other movies like Terminator 1 and 12 monkeys etc. 
Now NASA was researching for life for a long time by sending manned missions to different planets through a wormhole near the planet of saturn. No one knows who put those wormholes there so we refer them as "they". NASA sent 12 missions to 12 different planets. Their mission was send a signal back to the earth when they find the signs of life on a planet and go to long cryo sleep afterwards waiting for someone else to come and rescue them. 
Now the things where it starts becoming complex is when you experience relativity. In simple terms just get this, as you go near a planet with more gravity your time slows down. Now when they were near Miller' planet (named after the person who first went there and sent data back) orbiting a black hole their few hours were actually years on earth. After this they decided to go to Mann's planet.

This is where things got interesting. Also this part is one of my favorite part of the story. As they wake doctor Mann from the cryo sleep, he tells them about the stats about the planet and how it shows prospects of life and water. Actually he was faking all the data so that someone could come and rescue him. In reality there were no prospects of life on that planet. But he could not succeed. 
Then at last cooper ended up in a gargantua and brand landed at Edmund's planet which actually was habitable. Cooper soon got inside the wormhole and escaped from gargantua's massive pull. This is where things became even more complex. He ended up inside a 3d projection  of a 5d space created by humans of future. It was a projection of all the events in that bedroom of her daughter murph. The only thing that could flow across dimensions is the effect of gravity. This is where he tries to stop himself from going to space as he realizes there is no life on any planet. So he starts sending signals like coordinates of NASA, sending signals in morse code to stay there. He cries "don't let me leave murph".Meanwhile cooper contacted TARS computer who had the equation of gravity. Cooper sends it through morse code channeling that thing into the second hand of the watch. Her daughter cracked that code and solved the equation of gravity which was unifying the gravity equation on quantum (too small) as well as relativistic (too big) scale. Atlast he is rescued by humans who are finally orbiting near saturn in a giant spaceship.
-----------------------------------------------------------------------------

Interstellar (2014 movie)Why is it possible that gravity could be used to affect the past in the Interstellar movie? Is it based on any real physical theory?

4 Answers
Matus Marko
Matus MarkoA curious mind
2.7k Views
Their thinking probably went like this:
- Our current physical theories do not “see” into black holes. They more or less break inside.
- Time and space inside a black hole is warped so much, some speculate it can even go backwards.
- Besides its angular momentum the only other characteristics of a black hole is its electric charge and mass inferred via its gravitational interactions.
- It is much more easier and straightforward to visualise communication via gravity than via variations in electric charge.

So yes, Interstellar is a fiction that exploits some gaps and open problems in our current state  of science.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
As others have stated here, Interstellar is a brilliant science fiction movie that exploits some gaps in modern science. Gravity is able to influence the past inside the black hole because of what the 5th dimension is theorized to be. Today, we utilize 4 dimensions in physics (save for string theory). These include 3 spatial dimensions and one time dimension, one pathway for time to flow (forward, linear).

The 5th dimension in Interstellar is where gravity and the electromagnetic force have been unified such that it creates a second time dimension, a second pathway for time to flow (forward and backward, non-linear). Time is essentially non existent here and everything that ever has happened or will happen is happening at the same time. There is no event calendar. The past can change the future and the future can change the past. Time becomes a vector quantity. Gravity is not affected by time and time instead becomes relative when influenced by it. Time is dependent on gravity, essentially.

This is why gravity can cross dimensions in the movie.
Liju George
Liju George
1.2k Views
Hello Chen,
That is a really good question.As I mentioned in my blog, that interstellar has touched on various possible yet unproven facts all at the same time adding elements of curiosity for it's viewers. What Matus has mentioned above is the best possible answer. Love of course remains unchanged with time, but the movie needed more than something like love, it needed a possible physical theory and gravity best fits the scenario where it doesn't get affected by time so that the communication can take place. All other possible theories fall short someway or the other against the test of time. Gravity however is the most viable option. As of now there aren't any proven theory in physics but why not think about the possibility, even I never thought that gravity could be viewed in this angle. Time travel as far as I know never had the concept of gravity involved, and this is the first time this kind of an option has come up. So stay curious and think of the possibilities.
Upvote4


The movie Interstellar is not based on a real physics theroy. That being said the scientific consultant on the film wrote a book called the science of Interstellar which you should check out.

புதன், 27 ஜனவரி, 2016

புதிய கட்சி தொடங்கி இருக்கும் உதயகுமார் 
முரண்பாடுகளின் மூட்டை! 
----------------------------------------------------------------
2014 நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்கு முன்பு, ஆம் ஆத்மி 
கட்சியில் சேர்ந்தார் கூடங்குளம் உதயகுமார். 
கன்னியாகுமரி நாடாளுமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்டு 
15000 வாக்குகள் மட்டும் பெற்று டெப்பாசிட் இழந்தார். 
பின்னர் ஆம் ஆத்மி கட்சியில் இருந்து விலகினார்.

தற்போது எதிர்வரும் 2016 சட்ட மன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு 
பசுமைத் தமிழகம் என்ற புதிய கட்சியை ஆரம்பித்துள்ளார்.
ஏற்கனவே இருந்த பசுமைத் தமிழகம் என்ற அமைப்பைத்தான்  
அரசியல் கட்சியாக மாறுவதாகக் கூறி உள்ளார்.

அப்படியானால் அந்த அமைப்பு ஒரு அரசுசாரா நிறுவனமா?
அதாவது என்.ஜி.ஓ அமைப்பா? எந்த நாட்டில் இருந்து 
இந்த அமைப்பு நிதி பெறுகிறது? இவ்வாறு மக்கள் கேள்வி 
எழுப்புகிறார்கள். ஏனெனில் உதயகுமார் தமிழ்நாட்டில் 
இருந்ததை விட வெளிநாட்டில் இருந்த காலம்தான் அதிகம்.
இதற்கெல்லாம் பதிலளிக்க உதயகுமார் கடமைப் பட்டவர்.

தற்போது மக்கள் நலக் கூட்டணியுடன் இணைந்து தேர்தலைச் 
சந்திக்கப் போவதாகவும், நெல்லை மாவட்டம் ராதாபுரம் 
தொகுதியில் தமது கட்சி போட்டியிடும் என்றும் அறிவித்துள்ளார்.  

ரயிலில் துண்டு போட்டு இடம் பிடிப்பது போல, ராதாபுரம் 
 தொகுதிக்கு அட்வான்ஸ் துண்டு போட்டுள்ளார். ஆனால் 
இவரின் முந்திரிக் கொட்டைத்தன அறிவிப்பால், கூட்டணித் 
தலைவர் வைகோ மிகவும் எரிச்சல் அடைந்துள்ளார்.

தொகுதிப் பங்கீடு குறித்து கூட்டணிக் கட்சிகளுக்குள் 
எந்தப் பேச்சு வார்த்தையும் இதுவரை நடைபெறாத 
நிலையில், உதயகுமார் ராதாபுரம் தொகுதியைத் 
தமக்கு ஒதுக்கக்கோரி வெளிப்படையாக அறிவித்தது 
வைகோவை மட்டுமல்ல பிற கூட்டணிக் கட்சிகளையும் 
எரிச்சல் அடைய வைத்துள்ளது. முதல் கோணல் முற்றும் 
கோணல் என்பது போல ஆகி விட்டதே என்று வைகோ 
மிகுந்த கோபம் அடைந்துள்ளார்.

****************************************************************

  
  
ஜெயமோகனின் கழிப்பறைக்குள் ஒளிந்து இருப்பவர்கள்!
------------------------------------------------------------------------------------------
வீரை பி இளஞ்சேட்சென்னி
--------------------------------------------------------------------------------------------
மோடியின் ஆட்சியில் நிலவும் சகிப்பின்மையைக்
கண்டித்து நாடு முழுவதும் எழுத்தாளர்கள் சாகித்ய
விருதுகளைத் திருப்பிக் கொடுப்பது ஒரு புறம்,

"உலகமே அழிந்தாலும் சரி, நாங்கள்
விருதுகளைத் திருப்பிக் கொடுக்க மாட்டோம்" என்று
இழிவின் எல்லையைத் தொட்டு நிற்கும் தமிழக இடதுசாரிகள்
மறுபுறம். இந்நிலையில் ஜெயமோகன் தமக்கு வழங்கப்பட
இருந்த பத்மஸ்ரீ விருதை மறுத்து இருப்பது ஒரு ஒளிக்கீற்றே.

எனது மறுப்பு ஓர் அரசியல் செயல்பாடல்ல என்று
ஜெயமோகன் தெளிவுறுத்தி உள்ளார். எனினும் விருதைத்
துறக்க எந்த ஒரு தமிழ் எழுத்தாளருமே முன்வராத நிலையில்
ஜெயமோகன் முன் வந்தது  பெரிதினும் பெரிது ஆகும்.
இந்த மனத்திண்மை வேறு எந்தத் தமிழ் எழுத்தாளருக்கும்
வரவில்லை என்பதுதானே உண்மை.

எழுத்தாளர்களுக்கு என்று சங்கம் வைத்து இருப்பவர்கள்,
தமிழக இடதுசாரிகள். CPI தோழர்கள் கலை இலக்கியப்
பெருமன்றத்தையும், CPM தோழர்கள் தமுஎகச என்ற
அமைப்பையும் நடத்தி வருகிறார்கள். தமிழ்நாட்டில் சாகித்ய
விருதுகளை அதிகம் பெற்றுள்ளவர்களும் இடதுசாரிகளே.
ஜெயகாந்தன், மேலாண்மை பொன்னுச்சாமி, வெங்கடேசன்
என்று பட்டியல் நீள்கிறது.

என்றாலும் தாங்கள் ஏற்றுக் கொண்ட கொள்கைக்காக,
தாங்கள் பெற்ற விருதுகளைத் துறக்க இன்று வரை
இந்த இடதுசாரிகள் முன்வரவில்லை. மிகக் கடுமையான
புறவய நிர்ப்பந்தம் இருந்த போதும் இவர்களில் ஒருவரேனும்
விருதுகளைத் துறக்கவோ, துறக்காதது குறித்து நாணவோ
முன்வரவில்லை.

பிறர்நாணத் தக்கது தான்நாணான் ஆயின்
அறம்நாணத் தக்கது (உ)டைத்து.

பெரியாரியல், திராவிட இயல் சித்தாந்தப் பின்புலம்
உடைய கவிப்பேரரசு வைரமுத்து, கவிக்கோ அப்துல்
ரகுமான் போன்றோரும் விருதைத் துறக்க விரும்பவில்லை.
அரசியல் இயக்கங்களைச் சாராத நாஞ்சில் நாடன்,
திலகவதி போன்றோரும் அப்படியே. சாகித்ய அகாடமியில்
தேர்வுக்குழு உறுப்பினர் என்ற உயர்ந்த பதவியில் இருக்கும்
பெண்ணிய தலித்திய எழுத்தாளர் பாமாவும்
சகிப்பின்மையைக் கண்டித்து பதவி விலகத் தயாராக
இல்லை.

இவ்வளவுக்கும் விருதுகளைத் துறக்க வேண்டும் என்று
இவர்களின் மீது நிர்ப்பந்தங்கள் கடுமையாக இருந்தன.
விருதைத் துறக்க மனமில்லாத கவிக்கோவைக் கண்டித்து
ஒரு சில இஸ்லாமிய அமைப்புகள்ஆர்ப்பாட்டம் கூட நடத்தின.


ஆக, பெண்ணியம், தலித்தியம், பெரியாரியம், மார்க்சியம்
என்று பல்வேறு சித்தாந்தப் பின்னணி கொண்ட
எழுத்தாளர்களில் ஒருவர்கூட விருதுகளைத் துறக்காத
நிலையில், வலதுசாரி முகாமைச் சேர்ந்த ஜெயமோகன்
பத்மஸ்ரீவிருதை ஏற்க மறுத்திருப்பது தமிழ் இலக்கியச்
சூழலில் பெரிதும் கவனம் ஈர்க்கிறது.

குறிப்பாக, CPI, CPM கட்சிகளின் எழுத்தாளர் சங்கங்கள்
கடும் நெருக்கடிக்கு உள்ளாகி இருக்கின்றன. திலகவதி,
வைரமுத்து போன்றோர் தாங்கள் விருதுகளைத் திருப்பிக்
கொடுக்கப் போவதில்லை என்று கூறியதுடன் அதற்கான
காரணங்களையும் கூறி இருக்கிறார்கள்.

ஆனால் விருது பெற்ற கல்லுளிமங்கர்களான
போலி இடதுசாரிகள் தாங்கள் ஏன் விருதுகளைத்
திருப்பிக் கொடுக்கவில்லை என்பதற்கான காரணத்தைக்
கூடக் கூறவில்லை.

அமைப்பு சாராமல் உதிரியாக இருக்கும் ஒரு  போலி
இடதுசாரி எழுத்தாளர் ஜெயமோகனின் கழிப்பறைக்குள்
ஒளிந்து கொண்டு, ஜெயமோகனின் குதம் வழியாக
வெளியேறும் அபான வாயுவை ஒரு பலூனில் பிடித்துத்
தம் மூக்கில் பொருத்திக் கொண்டு நாற்றம் தாங்கலையே
என்று ஓலமிடுகிறார்.

இன்னொரு போலி, வெளிநாட்டில் இருந்து கொண்டு,
ஜெயமோகனை வைது மணிக்கொரு பதிவை
முகநூலில் ஏற்றித் தொடர்ச்சியாக சுயஇன்பம்
மேற்கொண்டு வருகிறது. "நான் ஒரு பின்நவீனத்துவக்
கழிசடை அல்ல" என்று சொல்லி முதுகுத் தோலைக்
காப்பாற்றிக் கொண்டே, பின்நவீனத்துவக் கழிவுகளை
எழுத்தில் வடித்து தமிழ்ச் சமூகத்தின் சிந்தனையைச்
சிதைக்கும் அற்பப் போலி இது.

இறுதிப் பரிசீலனையில், தமது செய்கை மூலம் ஒட்டு
மொத்தப் போலி இடதுசாரிகளின் முகத்தில் ஜெயமோகன்
காரித் துப்பி உள்ளார் என்பதே நிதரிசனம்.

பாம்பையும் போலிக் கம்யூனிஸ்ட்டையும் கண்டால்
பாம்பை விட்டு விடு; போலிக் கம்யூனிஸ்ட்டை அடி.
*******************************************************


      
 

 இவ்வளவுக்கும் ஜெயமோகன் மக்கள் சார்ந்து எழுதும்
இடதுசாரி எழுத்தாளர் அல்லர். நன்கு அறியப்பட்ட
வலதுசாரி எழுத்தாளரே அவர். மாற்று முகாமைச்
சேர்ந்தவர்களை எப்படி அணுக வேண்டும் என்பதற்கு
ஓர் அற்புதமான அளவுகோலை அறிஞர் அண்ணா
தமிழ் உலகிற்குத் தந்துள்ளார். மாற்றான் தோட்டத்து
மல்லிகைக்கும் மணம் உண்டு என்பதே அது.

மாற்றான் தோட்டத்து மல்லிகையான ஜெயமோகன்
  

செவ்வாய், 26 ஜனவரி, 2016

சோற்று மூட்டைக்குள் பெருச்சாளி!
---------------------------------------------------------
வீரை பி இளஞ்சேட்சென்னி
----------------------------------------------------------
அவரை மீண்டும் கட்சியில் சேர்ப்பது சோற்று மூட்டைக்குள்
பெருச்சாளியை வைத்துக் கட்டுவது போல் ஆகும். அவரால்
தெற்கில் சிறிது ஆதாயம் கிடைக்கலாம். ஆனால் வடக்கிலும்
ஒட்டு மொத்தத்திலும் கட்சிக்கு இழப்பே அதிகம். நிகர லாபம்
என்பது அவரால் கட்சிக்கு ஒருபோதும் கிடைக்காது. ஆனால்
நிகர நஷ்டம் ஏற்படும்.

அவரைக் கட்சியில் சேர்க்காமல் போனால் ஒன்றும் குடி
முழுகி விடாது. அவரால் கட்சிக்கு இனிமேல் எவ்வித
சேதாரத்தையும் ஏற்படுத்த முடியாது. தன்னால்
ஏற்படுத்தக் கூடிய மொத்த சேதாரத்தையும் ஏற்கனவே
ஏற்படுத்தி விட்டார். இனி அவரிடம் ஒன்றும் இல்லை.

அவர் ஒரு spent force. அதாவது தீர்ந்து போன பேட்டரி செல்.
எந்த ஒரு தனி மனிதனை விடவும் அமைப்பு பெரிது.
எந்த ஒரு தனி மனிதனும் அமைப்புக்கு எதிராக ஒன்றும்
பெரிதாகச் செய்து விட முடியாது. அவர் இப்போது அடங்கி
அமைதியாக இருக்கிறார். அவருடைய கதையை அப்படியே
முடித்து விட வேண்டும். அவருக்கு மறுவாழ்வு கொடுக்கத்
தேவையில்லை. பாம்புக்குப் பால் வார்க்க வேண்டாம்.

ஒரு கட்சிக்கு சேதாரத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றால்,
அதற்குத் திறமை வேண்டும். அந்தத் திறமை மட்டுமல்ல
எந்தத் திறமையும் அவரிடம் கிடையாது.அவர் நாலு வரி கூட
சொந்தமாகப் பேசும் அளவு மூளை உடையவர் அல்லர்.
எழுத்தாளரும் அல்லர். பிரச்சினைகளைக் கையில் எடுத்து
கட்சிக்கு நெருக்கடி கொடுக்கும் அளவு ஆற்றல் உள்ளவரும் 
அல்லர்.

அவருக்குப் பயந்து கொண்டு கட்சியை நடத்த வேண்டும்
என்று எந்த அவசியமும் இல்லை. கட்சியில் சேர்க்கா விட்டால்
கொஞ்ச நேரம் கத்துவார். பின் அடங்கிப் போவார்.

திறமையும் ஆற்றலும் உள்ள நபர் என்றால், புதிதாகக்
கட்சி ஆரம்பிக்க வேண்டியது தானே. அது அவரால்
முடியவில்லை அல்லவா! எனவே அவருக்குப் பயந்து
கொண்டோ அல்லது அவரையும் சேர்த்துக் 
கொண்டால்தான் ஒற்றுமையை நிலைநாட்ட முடியும்
என்றோ கருதிக் கொண்டு அவரைச் சேர்ப்பது தற்கொலை
முயற்சியே ஆகும்.

கட்சி நல்ல ஒற்றுமையுடன்தான் இருக்கிறது. இவரைச்
சேர்த்தால்தான் ஒற்றுமை ஏற்படும் என்ற நிலையில்
கட்சி இல்லை. எனவே அவரைச் சேர்க்க வேண்டியது இல்லை.

மீறிச் சேர்த்தால், இன்று ஆதரவு தரும் பலதரப் பட்ட
பிரிவினரும் ஆதரவைத் தரவே மாட்டார்கள். அந்தப்
பெண்மணியைச் சகிக்க முடியாது என்பதால்தான் இன்று
பலரும் தலைவரை ஆதரிக்கிறார்கள். இவரைச் சேர்ப்பதன்
மூலம் அந்தப் பெண்மணிக்கும் தலைவருக்கும் எந்த
வேறுபாடும் இல்லை என்பதே உறுதிப் படும்.
*********************************************************
     

திங்கள், 25 ஜனவரி, 2016

பத்மஸ்ரீ விருதை வாங்க மறுத்த ஜெயமோகன் ஒரு அசடு!
அடுத்த வீட்டுக்காரனை விட்டு பாம்பைப்  பிடிக்கச்
சொல்ல வேண்டுமே தவிர நாமே போய் பாம்பைப்
பிடிக்கக் கூடாது!
இசக்கி முத்து அண்ணாச்சி கருத்து!
--------------------------------------------------------------------------------------------
2016 குடியரசு தினத்தன்று தமக்கு வழங்கப்பட இருந்த
பத்மஸ்ரீ விருதை வேண்டாம் என்று மறுத்துள்ளார்
ஜெயமோகன். இது தப்பு என்கிறார் இசக்கிமுத்து அண்ணாச்சி.

"இந்தியாவுக்கே வழிகாட்டிக் கொண்டு இருக்கிற தமிழக
இடதுசாரிகளான CPI,  CPM கட்சி எழுத்தாளர்களைப்
பார்த்தாவது ஜெயமோகனுக்கு புத்தி வர வேண்டாமா?

இந்தியாவில் எந்த எழுத்தாளர் விருதைத் திருப்பிக்
கொடுத்தாலும், அதை ஊருக்கு முந்திக் கொண்டு முதன்
முதலில் ஆதரிப்பவர்கள் நம்மூர் கம்யூனிஸ்ட்கள்.

ஆனால் ஒருவன் கூட விருதைத் திருப்பிக் கொடுக்க
மாட்டான். அடுத்தவன் திருப்பிக் கொடுத்தால் அதைப்
பாராட்டுவான். ஆனால் ஒருநாளும் இவன் திருப்பிக்
கொடுக்க மாட்டான்.

வீட்டுக்குள் பாம்பு புகுந்து விட்டால், அடுத்த வீட்டுக் காரனை
விட்டு பாம்பைப் பிடிக்கச் சொல்லி விட்டு, நாம் வெளியே
நின்று கொள்ள வேண்டும். இதுதான் நம்மூர் கம்யூனிசம்.
இது தெரியாமல் ஜெயமோகன் அசட்டுத் தனமாக நடந்து
கொண்டு விட்டாரே!

புரட்சி, அதிதீவிரப் புரட்சி, ரத்தம் சிந்தும் புரட்சி என்றெல்லாம்
வீராவேசமாகப் பேச வேண்டும். ஆனால்  காரியம் என்று
வரும்போது சாமர்த்தியமாகப் பின்தங்கி விட வேண்டும்.
பேச்சு பேச்சாத்தான் இருக்கணும். அது ஒரு நாளும்
காரியமா மாறக்கூடாது. இதுதான் நம்மூர் கம்யூனிசம்.
இது தெரியாமல் ஜெயமோகன் கோட்டை விட்டு விட்டாரே!

ஆரியக் கூத்தாடினாலும் தாண்டவக் கோனே-காசு
காரியத்தில் கண் வையடா தாண்டவக் கோனே
என்பதுதானே நம்மூர் CPI,CPM போலிகளின் தாரக
மந்திரம்! இது புரியலியே ஜெயமோகனுக்கு!

புரட்சி என்பது பேசுவதற்குத்தானே தவிர செய்வதற்கு அல்ல
என்ற நம்மூர் தா.பாண்டியன்-ராமகிருஷ்ணன் வகையறாவைப்
பார்த்து இனியாவது  திருந்தட்டும்!"

இவ்வாறு இசக்கி முத்து அண்ணாச்சி கருத்துத் தெரிவித்தார்.
*********************************************************************